QC 1
Thứ 3, ngày 18/06/2024 | Hotline: 0889.066.066

32 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức trong tuần tới

Từ ngày 29/11 đến 3/12/2021 có 32 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm như Gelex, Tập đoàn Kido, Ngân hàng TMCP Nam Á….

32 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức trong tuần tới

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý tuần tới:

Ngày 29/11/2021: GEX, FCM, CEN, MCM, SGR, SBA, THP, YBM, TMX, QTC, CMW, SBM, SEP, LNC, SAC

Ngày 29/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Gelex (mã chứng khoán GEX) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 70,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 9%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 9 cổ phiếu mới.

CTCP Khoáng sản Fecon (FCM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,5%. Thời gian thanh toán 14/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 4,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%.

CTCP CENCON Việt Nam (CEN) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 3,5%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (MCM) chi trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Địa ốc Sài Gòn (SGR) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 20/12/2021.

CTCP Sông Ba (SBA) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/12/2201.

CTCP Thủy sản và thương mại Thuận Phước (THP) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 20/1/2022.

CTCP Khoáng sản công nghiệp Yên Bái (YBM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Vicem Thương mại Xi măng (TMX) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Công trình GTVT Quảng Nam (QTC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4,24%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) phát hành 1,95 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 19,5 tỷ đồng.

Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (SEP) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 27/1202/21.

CTCP Lệ Ninh (LNC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 0,35%. Thời gian thanh toán 7/12/2021.

CTCP Xếp dỡ và dịch vụ cảng Sài Gòn (SAC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

Ngày 30/11/2021: KDC, CLH, IHK, MA1, TNW, SLD

Ngày 30/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Kido (mã chứng khoán KDC) chốt danh sách cổ đông sử dụng nguồn cổ phiếu quỹ để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10%. Thời gian thực hiện chia thưởng trong quý 4/2021 này.

CTCP Xi măng La Hiên VVMI (CLH) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP In Hàng Không (IHK) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Thiết bị (MA1) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,7%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Địa ốc Sacom (SLD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,42%. Thời gian thanh toán 31/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 80:1.

Ngày 1/12/2021: TA9, ACE, SMB

CTCP Xây lắp Thành An 96 (TA9) chi tra cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 16/12/2021.

CTCP Bê tông ly tâm An Giang (ACE) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 35%. Thời gian thanh toán 30/12/2021.

CTCP Đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) phát hành 1,95 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 19,5 tỷ đồng.

Ngày 2/12/2021: NAB, HPP, SEB, HAM

Ngày 2/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Ngân hàng TMCP Nam Á (mã chứng khoán NAB) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 57 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 100:12,487. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 570 tỷ đồng.

CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Tổng tỷ lệ chi trả 15%. Thời gian thanh toán 4/1/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên dự kiến vào 8/1/2022.

CTCP Sơn Hải Phòng (HPP) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 20/1/2022.

CTCP Đầu tư phát triển điện Miền Trung (SEB) chi tạm ứng cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 16/12/2021.

CTCP Vật tư Hậu Giang (HAM) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 24/12/2021.

Ngày 3/12/2021: DRL, HVT, GND, TKU, HD2

CTCP Thủy điện – Điện lực 3 (DRL) chi tạm ứng cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Hóa chất Việt Trì (HVT) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 24/12/2021.

CTCP Gạch ngói Đồng Nai (GND) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Công nghiệp Tung Kuang (TKU) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 20/12/2021.

CTCP Đầu tư phát triển nhà HUD2 (HD2) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 30/12/2021.

Theo Minh Anh/Thương Gia

Nguồn: https://thuonggiaonline.vn/32-doanh-nghiep-chot-quyen-tra-co-tuc-trong-tuan-toi-42499.htm