QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

6 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền ngày 24/8/2021: KSV, NBP, PHS, CRC, VRG, V12

Thêm 6 doanh nghiệp KSV, NBP, PHS, CRC, VRG, V12 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền trong ngày 24/8/2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

– Tổng Công ty khoáng sản TKV – CTCP (Vimico – Mã: KSV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 10/9/2021.

– CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (Mã: NBP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 9/9/2021.

– CTCP Chứng khoán Phú Hưng (Mã: PHS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,3%. Thời gian thanh toán 24/9/2021.

– CTCP Create Capital Việt Nam (Mã: CRC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 18/10/2021.

Đồng thời cổng ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 15 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1.

– CTCP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã: VRG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 15/9/2021.

– CTCP Xây dựng số 12 (Mã: V12) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 24/9/2021.

Theo Hoàng Quyên/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/6-doanh-nghiep-chot-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-ngay-2482021-ksv-nbp-phs-crc-vrg-v12-100985.html