QC 1
Thứ 4, ngày 27/01/2021 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

6 tháng đầu năm 2019, VNPT báo lãi sau thuế 2.841 tỉ đồng

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) trở nên tích cực hơn nhờ các khoản thu nhập từ thoái vốn và lãi đầu tư tài chính.  
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT)

Nửa đầu năm 2019, VNPT đạt doanh thu thuần 26.118 tỉ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi gộp được cải thiện từ 27,1% lên 28,6%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 23% lên 1.320 tỉ đồng, vượt trội cho với chi phí tài chính 97 tỉ đồng. Các loại chi phí hoạt động như bán hàng tăng 22% lên 2.452 tỉ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 3% vượt mức 2.900 tỉ đồng.

Công thêm khoản lợi nhuận khác 233 tỉ đồng, tăng 160% so với 6 tháng đầu năm 2018; VNPT đạt lợi nhuận ròng 2.841 tỉ đồng, tăng 4,4%.

Tổng tài sản của VNPT tại thời điểm 30/6/2019 ở mức 93.550 tỉ đồng, khá cân bằng giữa tài sản ngắn hạn và dài hạn. Đáng chú ý, giá trị các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 35.310 tỉ đồng, chiếm hơn 1/3 tổng tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn 7.650 tỉ đồng và hàng tồn kho gần 3.800 tỉ đồng…

Tài sản dài hạn chủ yếu là tài sản cố định, giá trị hơn 36.800 tỉ đồng, giá trị tài sản dở dang 3.323 tỉ đồng và giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2.640 tỉ đồng đều tăng so với đầu năm.

Nợ phải trả cuối kỳ gần 26.500 tỉ đồng, trong đó hơn 90% là nợ ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ 67.064 tỉ đồng.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông cùng với Tổng công ty Viễn thông MobiFone là hai “đại gia” viễn thông của Việt Nam nằm trong danh sách cổ phần hóa, nhà nước giữ từ 50% – 65% vốn điều lệ đến năm 2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Là Tập đoàn đặt nền móng phát triển thị trường viễn thông Việt Nam, sau 73 năm, tính đến thời điểm cuối năm 2018 tổng số thuê bao điện thoại của VNPT đạt trên 34 triệu thuê bao, trong đó thuê bao di động Vinaphone đạt 31,3 triệu thuê bao, còn lại là thuê bao cố định, số thuê bao Internet băng rộng đạt 5,2 triệu thuê bao.

Điểm mạnh của VNPT là hệ thống mạng lưới phủ khắp 63 tỉnh thành cả nước. Tổng công ty hiện có các công ty con như Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (Vinaphone), Tổng công ty truyền thông (VNPT – Media), công ty TNHH MTV Cáp quang, các đơn vị trực thuộc như Tổng công ty hạ tầng mạng (VNPT – Net), Công ty công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT).

Theo Hoàng Hà/Thời báo chứng khoán