QC 1
Thứ 6, ngày 08/12/2023 | Hotline: 0889.066.066

7 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần từ 16/1-20/1

Trong tuần từ 16/1-20/1 có 5 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 1 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu và 1 doanh nghiệp trả thưởng cổ phiếu.

7 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần từ 16/1-20/1

Theo thống kê, có 7 doanh nghiệp thông báo chốt quyền trả cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần 16/1-20/1. Cụ thể:

1. CTCP Transimex (mã TMS) thông báo ngày 19/1 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận thêm 15 cp mới). Khối lượng phát hành hơn 15,8 triệu cp, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 159 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần tại BCTC riêng năm 2021 đã được kiểm toán (hơn 715 tỷ đồng). Sau khi hoàn tất kế hoạch trên, vốn điều lệ của TMS dự kiến tăng từ gần 1.059 tỷ đồng lên gần 1.218 tỷ đồng.

2. Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Petrosetco (mã PET)  thông báo ngày 19/1 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới.

Như vậy, sau khi phát hành 8,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỉ lệ 10%, số lượng cổ phiếu lưu hành của Petrosetco tăng từ 90,4 triệu lên 99,3 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ của công ty từ 904,5 tỷ đồng lên mức hơn 994,3 tỷ đồng.

3. Ngày 19/1 là ngày CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã TLH) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm 2021 tỷ lệ 5%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 10/2/2023. Công ty cho biết tổng số tiền dự kiến sẽ thanh toán cho cổ đông đợt này là 51 tỷ đồng.

4. CTCP Phân bón Bình Điền (mã BFC) vừa thông báo việc trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu nhận được 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 18/1, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/1. Ngày thanh toán dự kiến là 10/2. Với hơn 57 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BFC cần chi khoảng 34 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức.

5. CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (mã HCM) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021 (2,5%) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 (2,5%).

Tổng tỷ lệ thực hiện cho hai lần chi trả và tạm ứng này là 5% (tương ứng 500 đồng/cp). Theo đó, với hơn 457 triệu cổ phiếu, dự kiến HSC dự kiến sẽ chi 229 tỷ đồng. Thời gian đăng ký nhận cổ tức là 18/1, thời gian thực hiện thanh toán dự kiến ngày 8/2/2023.

6. CTCP Hóa chất Việt Trì (mã chứng khoán HVT) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 15%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/1. Ngày thực hiện thanh toán: 14/2.

7. CTCP Pin Ắc quyMiền Nam (mã chứng khoán PAC) chốt quyền tạm ứng cỏ tức  đợt 1 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000  đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/1. Ngày thực hiện thanh toán: 14/2.

Theo Minh Anh/Thương Gia

Nguồn: https://thuonggiaonline.vn/7-doanh-nghiep-chot-quyen-tra-co-tuc-tra-co-phieu-trong-tuan-tu-161-201-54178.htm