QC 1
Thứ 2, ngày 06/07/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

ACB: Lãi trước thuế nửa đầu năm tăng 15% lên 3.622 tỷ, dư nợ cho vay tăng 8,8%

Nửa đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế của ACB tăng 15% chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần từ mảng tín dụng gia tăng và giảm mạnh trích lập dự phòng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 vừa được Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) công bố, nửa đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt 3.622 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mảng tín dụng tiếp tục là mảng kinh doanh cốt lõi khi đem về 5.759 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 18,5%.

Trong khi đó, mảng dịch vụ đem về cho ACB 891 tỷ đồng lãi thuần, tăng 19,4%; mảng ngoại hối đem về 149 tỷ đồng lãi thuần, tăng không đáng kể; mảng mua bán chứng khoán kinh doanh đem về 22,1 tỷ đồng lãi thuần, cải thiện so với mức lỗ thuần 28,7 tỷ đồng nửa đầu năm ngoái.

Ngược lại, mảng mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận lỗ thuần 8,3 tỷ đồng, kém khả quan so với mức lãi thuần 62,9 tỷ đồng kỳ trước.

Các hoạt động khác tiếp tục đem về cho ACB lượng lãi thuần lớn với 613 tỷ đồng, dù vậy vẫn giảm 13%.

Kết thúc nửa đầu năm 2019, lợi nhuận thuần của ACB đạt 3.717 tỷ đồng, tăng 3,4%. Tuy nhiên do giảm mạnh lượng trích lập dự phòng nên lợi nhuận trước thuế tăng 15% lên 3.622 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của ACB ở mức 350.938 tỷ đồng, tăng 6,6% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay đạt 250.704 tỷ đồng, tăng 8,8%. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức rất thấp, chỉ 0,67%.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của ACB đến hết ngày 30/6/2019 ở mức 23.833 tỷ đồng, tăng 13,4% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng ở mức 291.279 tỷ đồng, tăng 7,9%; trong đó, tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn đạt 16,6%.

Theo Minh Tâm/VietnamFinance