QC 1
Chủ nhật, ngày 22/09/2019 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Ai là tân Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam?

Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức ký quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).  

Theo đó, ông Đào Quang Trường, thành viên HĐQT, được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc VDB kể từ ngày 7/6.

Ông Đào Quang Trường (cầm hoa), tại buổi lễ được giao nhiệm vụ quyền Tổng Giám đốc VDB. Ảnh: VDB.

Trước đó, ông Trường từng được tạm giao nhiệm vụ phụ trách Ban điều hành VDB từ ngày 1/10/2017 để thay thế ông Trần Bá Huấn, nguyên Tổng giám đốc VDB, nghỉ hưu theo chế độ. Trong thời gian này, ông Trường cũng được giao nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc tại VDB. Trong thời gian này, ông Trường cũng được giao nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc tại VDB.

Như vậy, hiện tại ban điều hành của nhà băng này chỉ gồm 2 thành viên. Ông Đào Quang Trường là Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc là ông Nguyễn Chí Trang.

Trong khi đó, ban quản trị VDB gồm 4 thành viên. Đó là ông Bùi Tuấn Minh (Phó Chủ tịch HĐQT) và 3 thành viên HĐQT khác là ông Đào Quang Trường, Nguyễn Chính Tuấn và Phạm Dương Linh.

VDB là ngân hàng chính sách do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, nhằm thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, VDB có mức huy động vốn đạt 23.691 tỷ đồng. Trong số huy động vốn này, phần lớn đến từ hoạt động phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Cùng năm, VDB giải ngân vốn tín dụng đầu tư hơn 2.580 tỷ đồng. Nhà băng này cũng giải ngân 4.292 tỷ đồng nguồn vốn ODA. Ngoài ra, VDB cũng đạt một số kết quả như thu nợ gốc vốn tín dụng đầu tư đạt 103% kế hoạch, thu nợ lãi đạt 82% kế hoạch năm.

Năm 2019, VDB dự kiến huy động khoảng 26.000 tỷ đồng nguồn vốn đáp ứng đủ các nhu cầu thanh khoản, giải ngân trong năm. Đồng thời, nhà băng đặt mục tiêu giải ngân 5.150 tỷ đồng.

VDB là ngân hàng chính sách do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, nhằm thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách. Năm 2018, VDB có mức huy động vốn đạt 23.691 tỷ đồng. Trong số huy động vốn này, phần lớn đến từ hoạt động phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. Năm 2019, VDB dự kiến huy động khoảng 26.000 tỷ đồng nguồn vốn đáp ứng đủ các nhu cầu thanh khoản, giải ngân trong năm. Đồng thời, nhà băng đặt mục tiêu giải ngân 5.150 tỷ đồng.

Theo Thu Hoài/Thời báo chứng khoán