QC 1
Thứ 2, ngày 04/12/2023 | Hotline: 0889.066.066

Bamboo Airways lỗ hơn 300 tỉ sau 3 tháng bay

Văn bản của Bộ Tài chính đã chỉ ra hàng loạt thông tin về vốn vay, lỗ lớn sau một thời gian cất cánh của Bamboo Airways và cho rằng phương án tăng số máy bay của hãng này phải rà soát lại.

Dù mới bay được 3 tháng Bamboo Airways đã lỗ hơn 300 tỉ đồng

Bamboo Airways được phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 9/7/2018 với tổng vốn đầu tư là 700 tỉ đồng, quy mô khai thác đến năm 2023 là 10 máy bay. Tuy nhiên, dù mới chính thức cất cánh vào ngày 16/01/2019, Bamboo Airways thuộc Tập đoàn FLC đã rầm rộ đề xuất tăng số lượng máy bay từ mức được phê duyệt là 10 chiếc đến năm 2023 lên mức 22 máy bay ngay trong năm 2019 và 30 chiếc đến 2023, tổng mức đầu tư dự án cũng được tăng lên 8.300 tỉ đồng, tăng 7.600 tỷ, tương ứng 11,8 lần.

Hồ sơ điều chỉnh dự án kèm theo giấy chứng nhận đăng ký của Bamboo Aiways do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp thay đổi lần thứ 4 vào ngày 4/3/2019 cho thấy hãng này đã có vốn điều lệ 1.300 tỉ đồng.

Trả lời văn bản của UBND tỉnh Bình Định đề nghị góp ý hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án của Bamboo Airways, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh lấy ý kiến của Bộ GTVT về việc rà soát, thẩm định các điều kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật vận tải hàng không dân dụng theo quy mô tăng thêm của Bamboo Airways để đảm bảo an ninh, an toàn phù hợp với quy định của Việt Nam và quốc tế.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu thuyết minh và điều chỉnh Dự án cần phân tích rõ hiệu quả kinh tế – xã hội dự kiến mang lại và các tác động khác tới địa phương cũng như cơ sở tính toán nguồn ngoại tệ, dự kiến thu hút từ vận chuyển khách quốc tế, làm cơ sở đánh giá hiệu quả của dự án.

Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Định cần lấy ý kiến bộ GTVT về tính khả thi và sự phù hợp các quy hoạch, kế hoạch phát triển hàng không dân dụng khi Bamboo Airways tính tăng số lương lớn máy bay, trong đó cần xem các chỉ tiêu về nguồn nhân lực; gắn việc tăng quy mô của hãng với năng lực hạ tầng…

Theo số liệu tại Bảng cân đối kế toán ngày 30/4/2019 của Bamboo Airways, Bộ Tài chính cho biết vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 981,47 tỉ đồng (trong đó: vốn góp là 1.300 tỉ; lợi nhuận chưa phân phối là -318,5 tỉ đồng); tổng nguồn vốn là 2.200,6 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tổng nợ phải trả ngắn hạn là 1.219 tỉ đồng (trong đó: vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 700,6 tỉ đồng, doanh nghiệp không có nợ dài hạn); Tỷ lệ nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn là 55,4%; Lợi nhuận sau thuế là -329,4 tỉ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, do doanh nghiệp mới bắt đầu khai thác kinh doanh từ đầu năm 2019, do đó tại thời điểm này chưa có đủ cơ sở để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và năng lực huy động vốn đầu tư từ nguồn doanh thu khai thác để bù đắp khoản vốn đầu tư tăng thêm như trong thuyết minh điều chỉnh Dự án (huy động 7.000 tỉ đồng, chiếm 84,34% tổng mức đầu tư).

Bộ Tài chính cũng tham chiếu thêm báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập năm 2018 của CTCP Tập đoàn FLC là công ty mẹ của Bamboo Airways.

Theo đó, tại thời điểm 31/12/2018, tổng nợ phải trả là 13.697 tỉ đồng bằng 59,3% tổng tài sản. Tỷ lệ nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu là 146%. Với những con số này, Bộ Tài chính cho rằng hoạt động kinh doanh của FLC phụ thuộc nhiều vào hình thức huy động vốn bằng vay nợ.

Bộ Tài chính cũng đề nghị nhà đầu tư bổ sung phương án huy động, thu hồi vốn (vốn chủ sở hữu, vốn vay) để triển khai Dự án theo phương án triển khai Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Định cũng chịu trách nhiệm giám sát, tổ chức kiểm ra quá trình triển khai dự án.

Theo Bảo Khanh (T/h)/Môi trường và Đô thị