QC 1
Thứ 7, ngày 13/08/2022 | Hotline: 0889.066.066

Bảo hiểm Agribank (ABI) lỗ ròng gần 16 tỷ đồng trong quý IV/2021

Trước gánh nặng chi phí, ABI báo lỗ ròng trong quý 4 gần 16 tỷ đồng trong khi cùng kỳ có lãi ròng gần 56 tỷ đồng.

5138-abi
CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam

Gánh nặng chi phí quản lý và kinh doanh bảo hiểm là nguyên nhân chính khiến CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (UPCoM: ABI) lỗ ròng gần 16 tỷ đồng trong quý IV/2021.

Kết thúc quý IV, doanh thu phí bảo hiểm gốc của ABI tăng 18% so cùng kỳ, đạt gần 574 tỷ đồng giúp doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 5%, đạt 458 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng đến 23%, lên gần 369 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm giảm 32%, xuống còn 97 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính cũng đi lùi 8%, còn 31 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý tăng 38% so cùng kỳ, lên gần 148 tỷ đồng.

Trước gánh nặng chi phí, ABI báo lỗ ròng trong quý 4 gần 16 tỷ đồng trong khi cùng kỳ có lãi ròng gần 56 tỷ đồng.

4329-ai

Tính chung cả năm 2021, lợi nhuận ròng của ABI đạt hơn 273 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm giảm 4%, còn 685 tỷ đồng và lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 9%, còn gần 125 tỷ đồng.

Năm 2021, ABI đặt mục tiêu đạt 2.058 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc, tăng 8% so với thực hiện năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm 18%, còn 300 tỷ đồng. Như vậy so với kế hoạch đề ra, ABI đã vượt 14% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tổng tài sản của ABI tại thời điểm cuối năm 2021 tăng 11% so với đầu năm, lên mức hơn 3.311 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 76% tổng tài sản, tăng 10% so với đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn (145 tỷ đồng) và tài sản tái bảo hiểm (157 tỷ đồng) lần lượt tăng 48% và 11%.

Nợ phải trả của Công ty đều là nợ ngắn hạn, chủ yếu nằm ở dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm, tăng 6% so với đầu năm, ở mức hơn 1.707 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 8/2, cổ phiếu ABI giảm nhẹ 5,54% xuống mức 55.600đ/cp. Khối lượng giao dịch trung bình phiên đạt hơn 46.000 đơn vị.

5653-abi2
Diễn biến giá cổ phiếu ABI thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Theo Lưu Lâm/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/bao-hiem-agribank-abi-lo-rong-gan-16-ty-dong-trong-quy-iv2021-109474.html