QC 1
Thứ 3, ngày 18/06/2024 | Hotline: 0889.066.066

Bảo hiểm Agribank (ABIC) báo lãi đi lùi trong quý đầu năm

Mặc dù tất cả các mảng hoạt động đều ghi nhận kết quả tăng trưởng khởi sắc, tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao đã khiến lợi nhuận của Bảo hiểm Agribank đi lùi trong quý đầu năm 2024.

Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC, UPCoM: ABI) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 86,5 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý I/2024, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm nhẹ 1,3% so với cùng kỳ, xuống còn 475 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu khiến doanh thu sụt giảm là do tổng phí nhượng tái bảo hiểm của Bảo hiểm Agribank tăng đến 56% lên gần 72 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc của công ty chỉ tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ, lên mức gần 503 tỷ.

Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC, UPCoM: ABI)

Trong kỳ, tổng chi phí bồi thường bảo hiểm của Bảo hiểm Agribank đã tiết giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 146 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty ghi nhận vẫn tăng lên 184,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bảo hiểm Agribank ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính đạt 41,2 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Dù các mảng hoạt động của công ty đều ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc, Bảo hiểm Agribank vẫn báo lãi trước thuế và sau thuế đồng loạt giảm 2% xuống còn lần lượt 86,5 tỷ đồng và 69 tỷ đồng.

Nguyên nhân khiến lãi ròng giảm là do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12% lên gần 139 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí công cụ dụng cụ đồ dùng văn phòng của Bảo hiểm Agribank có mức tăng mạnh nhất trong các khoản chi phí quản lý của doanh nghiệp này, tăng gấp 4,6 lần cùng kỳ, lên gần 5 tỷ đồng.

Năm 2024, Bảo hiểm Agribank đề ra kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu kinh doanh bảo hiểm tăng tối thiểu 20% so với mức thực hiện 2023. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt tối thiểu 320 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024, Bảo hiểm Agribank đã thực hiện được 22% mục tiêu lợi nhuận tối thiểu đề ra trước đó.

Tính đến thời điểm ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Bảo hiểm Agribank ghi nhận ở mức gần 4.025 tỷ đồng, mở rộng thêm 2% so với thời điểm hồi đầu năm, chủ yếu là tài sản ngắn hạn với gần 3.857 tỷ đồng, chiếm 95,8% tổng tài sản.

Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn là 3.008 tỷ đồng, chiếm 75% tổng tài sản. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, số tiền trên đều là tiền gửi có kỳ hạn gốc trên 3 tháng của Bảo hiểm Agribank. Các khoản tiền gửi này được gửi tại công ty mẹ là Ngân hàng Agribank.

Với lượng tiền gửi lớn, kết thúc quý I/2024, lãi tiền gửi có kỳ hạn của công ty là 41,2 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, công ty không nắm giữ bất kỳ trái phiếu, cổ phiếu hay khoản đầu tư tài chính nào hay tham gia đầu tư, góp vốn vào công ty con, công ty liên kết. Tiền và các khoản tương đương tiền của công ty tại thời điểm cuối tháng 3/2024 cũng tăng 15% lên gần 135 tỷ đồng.

Phía bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Bảo hiểm Agribank gần như đi ngang so với hồi đầu năm là 2.423 tỷ đồng, đều là các khoản nợ ngắn hạn.

Trên thị trường chứng khoán, tính đến thời điểm 11h00 phiên giao dịch ngày 14/5, cổ phiếu ABI đang được giao dịch ở mức 23.700 đồng/cp, giảm 7% so với thời điểm hồi đầu năm.

Theo Thu Thảo/ Kinh Tế Chứng Khoán