QC 1
Thứ 3, ngày 18/06/2024 | Hotline: 0889.066.066

Bảo hiểm Agribank lên kế hoạch lãi tăng 10%, tập trung phát triển kênh bancassurance

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (UPCoM: ABI) cho biết sẽ tiếp tục khai thác thị trường truyền thống, tập trung nguồn lực phát triển mô hình kênh phân phối bancassurance, trong đó tập trung vào khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân làm thị trường chủ đạo.

Bảo hiểm Agribank lên kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 10%, tập trung phát triển kênh bancassurance

Theo báo cáo thường niên vừa công bố, ABI đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm năm 2023 đạt 2.079 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với mức thực hiện năm 2022. Doanh thu đầu tư tài chính mục tiêu đạt 160 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 21%.

ABI lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 305 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với mức thực hiện năm 2022. Tỷ suất sinh lời (ROE) mục tiêu tối thiểu 15%/năm.

Công ty dự kiến trong năm 2023 tiếp tục khai thác thị trường truyền thống, tập trung nguồn lực phát triển mô hình kênh phân phối bancassurance, trong đó tập trung vào khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân làm thị trường chủ đạo.

Về kế hoạch cổ tức, ABI dự kiến chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 20%. Tuy nhiên, công ty này chưa tiết lộ sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt. Tỷ lệ này tương tự với mức cổ tức năm 2022.

Được biết, ABI đã liên tiếp 2 năm chia cổ tức bằng cổ phiếu, là năm 2020 và năm 2021 với tỷ lệ lần lượt là 100:14 và 100:20. Công ty hiện vẫn chưa tiến hành phương án phối lợi nhuận năm 2022.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2022, ABI ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm hơn 1.926 tỷ đồng, tăng 7% so với mức thực hiện năm 2021. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 5,7%, đạt 132 tỷ đồng.

Trừ đi các loại chi phí, ABI báo lãi trước thuế hơn 276 tỷ đồng, giảm gần 19% so với mức thực hiện năm 2021. Tỷ suất sinh lời ROA của ABI đạt 6,44%, ROE đạt 16,88%, lần lượt giảm 2,2 và 7 điểm phần trăm so với năm 2021.

Được biết, ABI mới đây đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc giảm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế mục tiêu năm 2022. Theo đó, lợi nhuận mục tiêu sẽ giảm từ 316 tỷ đồng còn 217 tỷ đồng. 

Việc điều chỉnh giảm đã giúp ABI hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2022. 

ABI sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2023 vào tháng 4 tới đây. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự đại hội là 28/3/2023.

Cổ phiếu ABI đóng cửa phiên 20/3 ở mức giá 32.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hoá thị trường đạt hơn 1.600 tỷ đồng.

Theo Hải Đường/Vietnam Finance

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/bao-hiem-agribank-len-ke-hoach-lai-tang-10-tap-trung-phat-trien-kenh-bancassurance-20180504224282073.htm