QC 1
Thứ 7, ngày 13/08/2022 | Hotline: 0889.066.066

Bảo hiểm BIDV (BIC) đạt hơn 500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2021

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2021 của BIC lần đầu tiên vượt mốc 500 tỷ đồng, tăng trưởng 33,8% so với năm trước, hoàn thành 172% kế hoạch năm.

4858-bic2
Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (Mã chứng khoán BIC: HOSE)

Thông tin trên vừa được công bố tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2021 của Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (Mã chứng khoán BIC: HOSE).

Cụ thể, năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm Công ty mẹ đạt 2.885 tỷ đồng, tăng trưởng 12,6% so với năm trước, hoàn thành 102% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.716 tỷ đồng, tăng trưởng 13,4% so với năm 2020, hoàn thành 103% kế hoạch năm.

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2021 của BIC lần đầu tiên vượt mốc 500 tỷ đồng, tăng trưởng 33,8% so với năm trước, hoàn thành 172% kế hoạch năm. Năm 2021, BIC tiếp tục có lãi cao từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Đặc biệt, trong năm qua, lần đầu tiên thương hiệu BIC được Forbes Việt Nam định giá ở mức 10 triệu USD, đứng thứ 3 tại thị trường bảo hiểm Việt Nam (bao gồm cả bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ).

Định hướng hoạt động cho BIC trong các năm tới, theo ông Trần Xuân Hoàng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, BIC phấn đấu lọt vào Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về thị phần, tiếp tục đứng trong Top 3 nhà bảo hiểm đứng đầu về tỷ suất sinh lời vào năm 2025.

Đối với kế hoạch năm 2022, BIC sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu hiệu quả và phát triển bền vững; tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí kinh doanh, xây dựng đề án quản trị chi phí hiệu quả; phục vụ tốt hơn các khách hàng của BIDV; đẩy mạnh chuyển đổi số, gia tăng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao; rà soát cơ chế thu nhập, tạo động lực mạnh hơn nữa cho cán bộ để phát triển hoạt động kinh doanh.

Năm 2022, song song với việc tiếp tục theo đuổi mục tiêu hiệu quả hoạt động, BIC cũng sẽ nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng quy mô doanh thu phí bảo hiểm.

Theo Anh Khôi/Kinh tế chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/bao-hiem-bidv-bic-dat-hon-500-ty-dong-loi-nhuan-truoc-thue-nam-2021-110277.html