QC 1
Chủ nhật, ngày 16/01/2022 | Hotline: 0889.066.066

BIDV hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức, hơn 1 tỷ cp BID sắp về tay cổ đông

Sau đợt phát hành, tổng số cổ phiếu lưu hành của BIDV tăng lên hơn 5 tỷ cổ phiếu, ngân hàng không có cổ phiếu quỹ. Vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng lên 50.585 tỷ đồng và sẽ là ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã: BID)

Theo thông báo từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã: BID), ngân hàng đã kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho nhà đầu tư vào ngày 12/1.

Theo đó, hơn 1 tỷ cổ phiếu đã được phát hành với tỷ lệ 25,77%, tương đương người nắm giữ 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành có sự thay đổi nhẹ so với công bố trước đó do BIDV thực hiện điều chỉnh lượng phân bổ cho cổ đông chiến lược KEB Hana Bank để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ không vượt quá 15%.

Nguồn vốn phát hành được BIDV lấy từ lợi nhuận còn lại luỹ kế đến năm 2019 và lợi nhuận còn lại sau thuế, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

Số cổ phiếu này dự kiến sẽ được chuyển giao về cho các nhà đầu tư trong tháng 1.

Sau đợt phát hành, tổng số cổ phiếu lưu hành của BIDV tăng lên hơn 5 tỷ cổ phiếu, ngân hàng không có cổ phiếu quỹ. Vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng lên 50.585 tỷ đồng và sẽ là ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống.

Bên cạnh việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, BIDV cũng chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 2%, ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt theo dự kiến là 24/1.

Diễn biến giá cổ phiếu BID thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác kinh doanh năm 2022, lãnh đạo BIDV cho biết tính đến 31/12/2021, tổng tài sản đạt 1,72 triệu tỷ đồng, tăng 16,3% so với cuối năm 2020.

Trong đó, tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1,65 triệu tỷ đồng; riêng dư nợ tín dụng đạt 1,33 triệu tỷ đồng, tăng 11,8% và chiếm hơn 13% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế.

Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11/2021 kiểm soát ở mức 0,81%, giảm 0,73 điểm % so với năm 2020. Tỷ lệ nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) ở mức 0,42%, giảm 0,82 điểm % so với năm 2020.

Cùng với đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (dư quỹ dự phòng rủi ro tín dụng/dư nợ xấu) tăng vọt 235%, mức cao nhất trong các năm gần đây.

Theo Lưu Lâm/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/bidv-hoan-tat-phat-hanh-co-phieu-tra-co-tuc-hon-1-ty-cp-bid-sap-ve-tay-co-dong-108668.html