QC 1
Thứ 3, ngày 26/09/2023 | Hotline: 0889.066.066

“Big 4” và MB cung cấp thông tin tài khoản cá nhân nộp thuế cho Tổng Cục Thuế

Tổng Cục Thuế đã tiếp nhận thành công trên 45,4 triệu tài khoản của người nộp thuế do 5 ngân hàng thương mại cung cấp.

Tổng Cục Thuế cho biết, việc triển khai thí điểm cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế cho cơ quan thuế đã được thực hiện với 5 ngân hàng trong thời gian qua gồm: BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank và MB.

Nội dung này được quy định tại Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định 126. Theo đó, các ngân hàng thương mại sẽ phải cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế bao gồm tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.

Dự kiến trong tháng 4, Tổng Cục Thuế sẽ có công văn triển khai đến các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn lại.

Vấn đề bảo mật thông tin, cơ quan thuế cho biết, đã triển khai giải pháp mã hóa để lưu trữ thông tin số hiệu tài khoản thanh toán tiếp nhận từ ngân hàng, bảo đảm an toàn bảo mật.

Liên quan đến việc sử dụng thông tin số hiệu tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng, Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 3480 về triển khai tiếp nhận, bảo mật thông tin số hiệu tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng bằng hình thức điện tử gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, quy định rõ trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế khi thực hiện tra cứu, khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý thuế.

Đồng thời, hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung đã nâng cấp các chức năng tra cứu dữ liệu đáp ứng yêu cầu tra cứu của cơ quan thuế, phân quyền, mã hóa dữ liệu số hiệu tài khoản đảm bảo bảo mật thông tin.

Theo Thu Thủy/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/big-4-va-mb-cung-cap-thong-tin-tai-khoan-ca-nhan-nop-thue-cho-tong-cuc-thue-114862.html