QC 1
Thứ 7, ngày 02/07/2022 | Hotline: 0889.066.066

Bộ TN&MT chấn chỉnh hoạt động đấu giá đất ‘vàng’

Bộ TN&MT đề nghị các địa phương tập trung chấn chỉnh việc thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất “vàng”.

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lê Minh Ngân đã ký Công văn số 2581/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay, trong đó nhấn mạnh đến hoạt động đấu giá đất.

Bộ TN&MT chấn chỉnh hoạt động đấu giá đất 'vàng' - Ảnh 1
Bộ TN&MT yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay (Ảnh minh họa).

Theo Bộ TN&MT, hoạt động đấu giá đất đã mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, một số tồn tại, bất cập đã làm hạn chế hiệu quả của chính sách này.

Có thể kể đến việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất tại một số nơi làm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản, nhất là thị trường quyền sử dụng đất ở.

Có trường hợp việc đưa đất vào sử dụng còn chậm, thậm chí không đưa vào sử dụng vẫn chưa được xử lý triệt để; việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai tại một số địa phương còn quá tải.

Để khắc phục những hạn chế trên, Bộ TN&MT đề nghị các địa phương tập trung chấn chỉnh việc thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất “vàng”.

Sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước phải chống thất thu cho ngân sách Nhà nước và phòng chống tiêu cực, tham nhũng. Chỉ đạo tổ chức lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất chi tiết và tổ chức theo dõi, kiểm tra.

Bộ TN&MT đề nghị trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất phải quy định rõ điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá (năng lực tài chính, kỹ thuật, ký quỹ, nguồn vốn của chủ đầu tư, thời gian đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ nếu trúng đấu giá…); làm tốt công tác xác định giá khởi điểm bảo đảm giá khởi điểm phù hợp với giá thị trường.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, bảo đảm công khai minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, không để xảy ra tình trạng thông đồng, móc ngoặc trong các cuộc đấu giá.

Các tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể để thu nghĩa vụ tài chính đối với các dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất. Tăng cường chỉ đạo việc phối hợp và làm rõ trách nhiệm giữa các cơ quan định giá đất, hội đồng thẩm định giá đất để tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá đất cụ thể, bảo đảm tính đúng, tính đủ theo quy định.

Ngoài đề nghị các địa phương chấn chỉnh hoạt động đấu giá đất, Bộ TN&MT còn đề nghị các địa phương tăng cường 2 nội dung quản lý đất đai khác:

Thứ nhất, tăng cường cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Thứ hai, khẩn trương triển khai, hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Trước đó, Đại diện Bộ Tư pháp cũng đã đề xuất Chính phủ giao Bộ TN&MT rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến quy định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện về năng lực tài chính của doanh nghiệp tham gia đấu giá, thời hạn nộp tiền trúng giá đất, chế tài đối với doanh nghiệp trúng đấu giá nhưng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật của người có thẩm quyền xử lý tài sản, người có tài sản trong việc đưa quyền sử dụng đất ra đấu giá, tổ chức xác định giá khởi điểm đấu giá.

Theo Thiện Tâm/Kinh tế Môi trường

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/bo-tnmt-chan-chinh-hoat-dong-dau-gia-dat-vang-67300.html