QC 1
Thứ 6, ngày 23/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

Bộ Xây dựng: Siết chặt phân lô bán nền, chuyển đổi đất sai phạm

Trước những sai phạm về phân lô bán nền, chuyển đổi đất nông nghiệp… Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường bất động sản (BĐS).

Nhiều dự án phân lô, bán nền của Alibaba đã bị phát hiện là dự án “ma”

Theo Bộ Xây dựng, việc triển khai các quy định của pháp luật về kinh doanh BĐS đã có những kết quả nhất định. Nhưng sự phát triển của thị trường BĐS chưa bền vững, có nhiều yếu tố rủi ro; vẫn còn những vi phạm xảy ra tại một số địa phương; cơ sở dữ liệu, thông tin về thị trường BĐS chưa đầy đủ, thiếu minh bạch; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Thời gian qua, ở một số địa phương đã xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về kinh doanh BĐS và pháp luật khác có liên quan như: doanh nghiệp triển khai chuyển nhượng đất đai, quy hoạch, dự án BĐS trái quy định; thực hiện các dự án phân lô, tách nền trên đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp. Hoạt động giao dịch mua bán khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, cơ sở pháp lý, gây ảnh hưởng tới sự phát triển lành mạnh của thị trường BĐS và rủi ro thiệt hại cho người dân.

Bộ Xây dựng kiến nghị các UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được giao tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường BĐS phát triển ổn định, lành mạnh. Đồng thời, địa phương cần kiểm tra, làm rõ nguyên nhân gây ra những biến động cho thị trường BĐS và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh BĐS, phải xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ngành có các biện pháp để ổn định thị trường BĐS; kịp thời thông báo cho các cơ quan, tổ chức, người dân nắm rõ về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đầu tư phát triển hạ tầng; các dự án BĐS đã được phê duyệt; các chủ đầu tư  đủ điều kiện huy động vốn nhằm bảo đảm minh bạch thông tin thị trường, ngăn chặn các hiện tượng lừa đảo, đầu cơ thổi giá BĐS để thu lợi bất chính.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát thực hiện việc thu hồi, đình chỉ, tạm dừng hoặc điều chỉnh, chuyển đổi, chuyển nhượng các dự án kinh doanh BĐS theo thẩm quyền, để có biện pháp kịp thời đối phó với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lừa đảo.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên và gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ trước ngày 15/8/2019.

Theo Trung Thành/Kinh Tế Môi Trường