QC 1
Thứ 6, ngày 08/12/2023 | Hotline: 0889.066.066

Cả nước có hơn 3.000 dự án chậm triển khai, mới thu hồi đất của 309 dự án

Theo số liệu báo cáo của 48 tỉnh, thành phố, có 3.088 dự án công trình chậm triển khai thực hiện với tổng diện tích 80.453,2 ha.

Trong số này, có 2.067 dự án  đã có quyết định giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng đất quá 12 tháng hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng với tổng diện tích là 60.332,1 ha; 732 dự án với diện tích là 7.488 ha đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư nhưng chậm làm thủ tục giao đất, thuê đất để triển khai thực hiện dự án và 289 dự án với diện tích 12.632,9 đã có quyết định, thông báo thu hồi đất để giao đất đã lâu nhưng không thực hiện.

Kết quả xử lý vi phạm tại 38/48 tỉnh cho thấy đã thực hiện xử lý 1.336 dự án chậm triển khai với tổng diện tích 22.707,9 ha. Trong đó: thu hồi đất của 309 dự án với diện tích 9.033,5 ha; gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng 195 dự án với diện tích 798,5 ha; ngoài ra còn hủy bỏ quyết định hoặc thông báo thu hồi đất để giao cho chủ đầu tư tại 100 dự án với diện tích 5.387.8 ha; thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư do chậm làm thủ tục giao đất 732 dự án với diện tích 7.488 ha.

Liên quan đến việc thanh kiểm tra lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, trong giai đoạn từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu đến hết năm 2018, ngành Thanh tra đã tiến hành 4.289 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm về đất đai hơn 1.373 tỷ đồng, 40.185 ha đất.

Ngành Thanh tra kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 368 tỷ đồng, 9.022 ha đất và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý hơn 1.004 tỷ đồng, 31.163 ha đất; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm điểm, xử lý hành chính 2.931 tổ chức, 14.120 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 71 vụ, 91 đối tượng.

Thanh tra Chính phủ đã tiến hành 21 cuộc thanh tra có nội dung liên quan đến việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại đô thị. Trong đó: đã ban hành 14 kết luận thanh tra; 07 cuộc thanh tra đang xây dựng báo cáo và hoàn thiện kết luận.

Qua 14 kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện sai phạm với số tiền gần 3.685 tỷ đồng, 19.297 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 3.151 tỷ đồng, 13.231 ha đất, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 534 tỷ đồng, 6.067 ha đất;

Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm, xử lý hành chính nhiều tập thể, cá nhân có liên quan, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tham mưu, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế chính sách liên quan còn bất cập, chưa phù hợp.

Theo Lê Nguyễn/VietNamFinance