QC 1
Thứ 6, ngày 22/01/2021 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức các ngày 14 – 15/1/2021: ICT, HU1, TIP

Trong các ngày 14 – 15/1/2021, các doanh nghiệp như ICT, HU1, TIP, NBT, STC, SDN, XDH sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền/cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng đợt cuối năm 2019 và đợt đầu năm 2020.

Ngày 14/1/2021:

– CTCP Viễn thông tin học bưu điện (ICT) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/1/2021.

– CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 28/1/2021.

– CTCP Đầu tư và xây dựng HUD1 (HU1) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 29/1/2021.

Ngày 15/1/2021:

– CTCP Cấp thoát nước Bến Tre (NBT) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 29/1/2021.

– CTCP Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh (STC) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 13%. Thời gian thanh toán 28/1/2021.

– CTCP Sơn Đồng Nai (SDN) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 29/1/2021.

– CTCP Đầu tư Xây dựng dân dụng Hà Nội (XDH) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 25/1/2021.