QC 1
Chủ nhật, ngày 25/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 16/3/2021TQN, PPP, HTG, XHC, BLW, PNJ

Trong ngày 16/3/2021, các doanh nghiệp như TQN, PPP, HTG, XHC, BLW, PNJ,… sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền/cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng đợt cuối năm 2019 và các đợt đầu năm 2020.

– CTCP Thông Quảng Ninh (TQN) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 46,306%. Thời gian thanh toán vào 31/3/2021. Với 3,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thông Quảng Ninh sẽ chi khoảng 17,5 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 Thông Quảng Ninh đạt 931 tỷ đồng doanh thu – tăng 19% so với năm trước đó. Nhờ chi phí, giá vốn giảm nên lợi nhuận sau thuế đạt gần gấp đôi, lên xấp xỉ 46 tỷ đồng. EPS thuộc TOP cao với 12.636 đồng. Tổng lơi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2018 đạt hơn 56 tỷ đồng.

– CTCP Dược phẩm Phong Phú (PPP) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 19/4/2021.

– CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ): Ngày 16/3 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 14/4/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

– CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (DBD): Ngày 16/3 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 8/4/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

– CTCP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT): Ngày 16/3 là ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/4/2021.

– CTCP Dệt may Hòa Thọ (HTG) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 10/5/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

– CTCP Xuân Hòa Việt Nam (XHC) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 26/3/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

– CTCP Cấp nước Bạc Liêu (BLW) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,5%. Thời gian thanh toán 29/3/2021.

Theo Quân Vương T/H/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/cac-doanh-nghiep-chot-quyen-tra-co-tuc-ngay-1632021tqn-ppp-htg-xhc-blw-pnj-89970.html