QC 1
Chủ nhật, ngày 16/01/2022 | Hotline: 0889.066.066

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 2/12/2021: NAB, IDV, HPP, SEB, HAM

Ngày 2/12/2021 ghi nhận các doanh nghiệp niêm yết NAB, IDV, HPP, SEB, HAM sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền ,bằng cổ phiếu các đợt năm 2020 và 2021.

Ảnh minh họa.

– Ngân hàng TMCP Nam Á (Mã chứng khoán: NAB): Ngày 2/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Ngân hàng TMCP Nam Á chốt danh sách cổ đông phát hành gần 57 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 100:12,487. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 570 tỷ đồng.

– CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (Mã: IDV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Tổng tỷ lệ chi trả 15%. Thời gian thanh toán 4/1/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên dự kiến vào 8/1/2022.

– CTCP Sơn Hải Phòng (Mã: HPP) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu. Ngày 2/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền và thời gian thanh toán 20/1/2022.

– CTCP Đầu tư phát triển điện Miền Trung (Mã: SEB) chi tạm ứng cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền tỷ lệ 8%, tương ứng 800 đồng/cổ phiếu. Ngày 2/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền và thời gian thanh toán 16/12/2021.

– CTCP Vật tư Hậu Giang (Mã: HAM) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Ngày 2/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền và thời gian thanh toán 24/12/2021.

Theo Hoàng Quyên/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/cac-doanh-nghiep-chot-quyen-tra-co-tuc-ngay-2122021-nab-idv-hpp-seb-ham-106219.html