QC 1
Thứ 5, ngày 05/08/2021 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 22/7/2021

Trong ngày 22/7/2021, các doanh nghiệp như BCM, VCC, DAN, DDH, TLT,… sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu đợt năm 2020.

– Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – Becamex IDC (BCM) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 6/9/2021.

– CTCP Viglacera Thăng Long (TLT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 23/8/2021.

– CTCP Vinconex 25 (VCC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 10/8/2021.

– CTCP Tân cảng Phú Hữu (PNP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 16,5%. Thời gian thanh toán 16/8/2021.

– CTCP Dược Danapha (DAN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 16/8/2021.

– CTCP Lương thực Bình Định (BLT) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 34%. Thời gian thanh toán 3/8/2021.

– CTCP Cấp nước Long Khánh (LKW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 23/8/2021.

– CTCP Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng (DDH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 6/8/2021.

Theo Quốc Trung/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/cac-doanh-nghiep-chot-quyen-tra-co-tuc-ngay-2272021-98505.html