QC 1
Chủ nhật, ngày 16/01/2022 | Hotline: 0889.066.066

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 23/11/2021: TNA, TVW, HCT

Ngày 23/11/2021 ghi nhận các doanh nghiệp niêm yết TNA, TVW, HCT sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu các đợt năm 2020.

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 23/11/2021

– CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (Mã: TNA): Ngày 23/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để TNA chốt danh sách cổ đông phát hành gần 10 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu ESOP. Trong đó phát hành 3,93 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10:1. Đồng thời phát hành 3,93 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10:1 và phát hành gần 2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Tỷ lệ phát hành 5%. Giá phát hành không có.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 TNA đạt gần 5.233 tỷ đồng doanh thu, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh 67,8%, xuống mức 42,9 tỷ đồng. Còn tháng đầu năm 2021, doanh thu XNK Thiên Nam đạt hơn 4.048 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 10,% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do chi phí tăng cao nên lợi nhuận trước thuế giảm 46% so với cùng kỳ, đạt hơn tỷ đồng.

– CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh (Mã: TVW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,5%, tương ứng 550 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán 24/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 dự kiến vào 29/12/2021.

– CTCP Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (Mã: HCT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%, tương ứng 200 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

Theo Hoàng Quyên/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/cac-doanh-nghiep-chot-quyen-tra-co-tuc-ngay-23112021-tna-tvw-hct-105808.html