QC 1
Thứ 5, ngày 21/01/2021 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 24/11

Trong ngày 24/11/2020, các doanh nghiệp như PVC, TIX, HJC, TNW, AHP,… sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền/cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng đợt cuối năm 2019 và đợt đầu năm 2020.

– Tổng CTCP Hóa chất và Dịch vụ dầu khí (PVC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4,5%. Thời gian thanh toán 15/12/2020.

– CTCP Sản xuất Kinh doành XNK dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX) chi tạm ứng cổ tứuc đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 12,5%. Thời gian thanh toán 28/12/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến vào 14/1/2021.

– CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS) chi trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 25/12/2020.

– CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 11/12/2020.

– CTCP Khoáng sản Miền Đông (AHP) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 18/12/2020.

– CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HCT) cho trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 22/12/2020.

Theo Minh Thuận/ Kinh tế chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/cac-doanh-nghiep-chot-quyen-tra-co-tuc-ngay-2411-82392.html