QC 1
Thứ 7, ngày 27/11/2021 | Hotline: 0889.066.066

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 25/10/2021: VPH, DMC, C21, HTN

Ngày 25/10/2021, các doanh nghiệp niêm yết VPH, DMC, C21, HTN sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu các đợt năm 2020.

– CTCP Vạn Phát Hưng (Mã: VPH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 11/11/2021.

– CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (Mã: DMC) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm tài chính 2020 bằng tiền tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.500 đồng. Thời gian thanh toán 10/12/2021. Như vậy với hơn 34,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Domesco sẽ chi khoảng 86,8 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Domesco đạt gần 1.452 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 1,1% so với năm 2019 song vẫn vượt 1,5% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 179,5 tỷ đồng, giảm 22,8% so với cùng kỳ và mới chỉ hoàn thành 77% mục tiêu lợi nhuận cả năm. EPS đạt 5.170 đồng.

– CTCP Thế kỷ 21 (Mã: C21) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 25/11/2021.

– CTCP Xe điện Hà Nội (Mã: HNT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,3%. Thời gian thanh toán 26/11/2021.

Theo Thu Thủy/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/cac-doanh-nghiep-chot-quyen-tra-co-tuc-ngay-25102021-vph-dmc-c21-htn-104347.html