QC 1
Thứ 4, ngày 27/10/2021 | Hotline: 0889.066.066

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 29/9/2021: DBC, HBC, CNG, FOX, NT2, BSA

Ngày 29/9/2021, các doanh nghiệp DBC, HBC, CNG, FOX, NT2, BSA sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu các đợt năm 2020 và 2021.

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 29/9/2021: DBC, HBC, CNG, FOX, NT2, BSA.
(Ảnh minh họa)

– CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã chứng khoán: DBC): Ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Dabaco chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 23/11/2021.

Như vậy với hơn 115 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Dabaco sẽ chi khoảng 230 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

– CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC): Ngày 29/9 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để Xây dựng Hòa Bình chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 11,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 115 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020.

– CTCP CNG Việt Nam (Mã: CNG): Ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CNG Việt Nam chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 20/10/2021.

Như vậy với 27 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, CNG Việt Nam sẽ chi 54 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

– CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom – Mã: FOX): Ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để FPT Telecom chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 21/12/2021.

Với hơn 328 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành FPT Telecom sẽ chi khoảng 328 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

– CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2): Ngày 29/9 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để NT2 chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/10/2021.

Với gần 288 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 sẽ chi khoảng 288 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

– CTCP Thủy điện Buôn Đôn (Mã: BSA) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 18/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 3 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 5%.

Theo Phương Thảo/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/cac-doanh-nghiep-chot-quyen-tra-co-tuc-ngay-2992021-dbc-hbc-cng-fox-nt2-bsa-102927.html