QC 1
Thứ 6, ngày 09/06/2023 | Hotline: 0889.066.066

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 5/1/2021

Trong ngày 5/1/2021, các doanh nghiệp như VNM, DRL, DNC, DBT, QHD, HAM… sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền/cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng đợt cuối năm 2019 và đợt đầu năm 2020.

– CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk (VNM) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 26/2/2021.

Dự kiến, Vinamilk sẽ chi gần 2.090 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông. Trước đó ngày 30/9/2020 Vinamilk đã chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Tổng cả đợt này, cổ đông Vinamilk nhận cổ tức tỷ lệ 30% cho năm 2020 đều bằng tiền.

Vinamilk đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 với doanh thu đạt 45.211 tỷ đồng – tăng trưởng 10,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế tăng 10,4%, lên xấp xỉ 9.000 tỷ đồng qua đó hoàn thành trên 84% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 8.913 tỷ đồng.

– CTCP Thủy điện – Điện lực 3 (DRL) chi tạm ứng cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 21/1/2021.

– CTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng (DNC) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền ỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 5/2/2021.

– CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT) phát hành 676.440 cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 20:1. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 6,76 tỷ đồng.

– Tổng CTCP Máy động lực và Máy nông nghiệp (VEA): Ngày 5/1/2021 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 52,529% (01 cổ phiếu nhận 5.252,9 đồng). Thời gian thanh toán 5/2/2021.

– CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT): Ngày 5/1/2021 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/1/2021.

– CTCP Thủy điện Quế Phong (QPH): Ngày 5/1/2021 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/1/2021.

– CTCP Que hàn điện Việt Đức (QHD) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 26/1/2021.

– CTCP Vật tư Hậu Giang (HAM) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 21/1/2021.

Theo Quốc Trung/ Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/cac-doanh-nghiep-chot-quyen-tra-co-tuc-ngay-512021-85416.html