QC 1
Thứ 5, ngày 05/08/2021 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Cao su Đà Nẵng (DRC): 6 tháng đầu năm, lợi nhuận tăng gần 100% lên 170 tỷ đồng

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (Mã chứng khoán: DRC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo báo cáo tài chính quý II/2021, Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu thuần tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.205 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của công ty tăng tới 94% so với cùng kỳ, đạt 227 tỷ đồng, biên lãi gộp đạt 19%.

Lợi nhuận sau thuế của DRC trong quý II là 106 tỷ đồng, tăng tới 121% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình từ phía công ty, việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm làm doanh thu tăng dẫn tới lợi nhuận tăng theo.

(Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của DRC)

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của DRC đạt 2.117 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 212 tỷ đồng, lần lượt tăng 33% và 98%. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 170 tỷ đồng, tăng 99% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, Cao su Đà Nẵng đặt mục tiêu tổng doanh thu 3.852 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã đạt khoảng 55% mục tiêu doanh thu và 70,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021.

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản của Cao su Đà Nẵng tăng 10% so với đầu năm, đạt hơn 2.677 tỷ đồng.

Trong đó, hàng tồn kho ở mức 1.064,5 tỷ đồng, tăng khoảng 35% so với đầu năm và chiếm gần 40% tổng tài sản.Tài sản cố định hữu hình gần 1.010 tỷ đồng, chiếm khoảng 38% tổng tài sản, do trong kỳ công ty có mua thêm các máy móc thiết bị.

Nợ phải trả của DRC cũng tăng gần 30% lên 965 tỷ đồng, hầu hết là nợ ngắn hạn. Tổng nợ đi vay của doanh nghiệp này gần 344,5 tỷ đồng, tăng 12,5% so với đầu năm và chiếm khoảng 1/5 vốn chủ sở hữu.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước (16/7), cổ phiếu DRC tăng 550 đồng lên 28.050 đồng/cổ phiếu.

Theo Lâm Tuyền/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/cao-su-da-nang-drc-6-thang-dau-nam-loi-nhuan-tang-gan-100-len-170-ty-dong-98248.html