QC 1
Thứ 3, ngày 29/11/2022 | Hotline: 0889.066.066

Chân dung ứng viên nữ được Bộ Xây dựng đề cử vào HĐQT Viglacera

Bà Trần Thị Minh Loan sinh năm 1979, gia nhập Tổng công ty Viglacera (HoSE: VGC) từ năm 2000 và đến nay đã giữ chức giám đốc ban tài chính kế toán tại doanh nghiệp này.

Bà Trần Thị Minh Loan được Bộ Xây dựng đề cử vào HĐQT Viglacera.

HĐQT Viglacera vừa công bố bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường, gồm các thông báo về việc đề cử/ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

HĐQT Viglacera cũng giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT là bà Trần Thị Minh Loan theo đề cử từ cổ đông lớn của doanh nghiệp là Bộ Xây dựng.

Bà Trần Thị Minh Loan sinh ngày 26/9/1979 tại Vĩnh Phúc. Bà Loan có trình độ thạc sỹ kinh tế và hiện đang là giám đốc ban tài chính kế toán của Tổng công ty Viglacera.

Trước khi làm giám đốc ban tài chính kế toán, bà Loan gia nhập doanh nghiệp này với vị trí chuyên viên kế toán vào tháng 9/2000, sau đó trải qua các vị trí như phó phòng kế toán, phó giám đốc ban tài chính kế toán, kế toán trưởng…

Ngoài ra, HĐQT Viglacera cũng vừa phê duyệt quyết định hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/9 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên HĐQT, tổng giám đốc công ty. Ông Tuấn cũng tiếp tục giữ chức vụ tổng giám đốc công ty và ký hợp đồng lao động đến hết nhiệm kỳ vào tháng 7/2024 theo quy định.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường, Viglacera sẽ trình cổ đông kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng. Với hơn 448 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền mà công ty này dự chi là hơn 448 tỷ đồng.

Năm 2022, Viglacera lên kế hoạch cổ tức với tổng tỷ lệ 16%. Như vậy, sau đợt phân phối lợi nhuận này, cổ đông của Viglacera sẽ còn được hưởng phần cổ tức với tỷ lệ còn lại là 6%.

Ngoài việc chia cổ tức, một nội dung khác mà Viglacera dự kiến trình cổ đông là chủ trương khảo sát, lập phương án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư để đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư khu công nghiệp, khu đô thị tại Cộng hòa Dominica.

Năm 2022, Viglacera lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận công ty mẹ đạt 1.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và tăng 4% so với mức thực hiện năm 2021.

Theo Nghi Xuân/Vietnam Finance

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/chan-dung-ung-vien-nu-duoc-bo-xay-dung-de-cu-vao-hdqt-viglacera-20180504224273488.htm