QC 1
Thứ 7, ngày 27/11/2021 | Hotline: 0889.066.066

Chi phí lãi vay tăng cao, Đô thị Kinh Bắc (KBC) lỗ ròng hơn 68 tỷ đồng trong quý 3

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Mã chứng khoán: KBC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021.

Chi phí lãi vay tăng cao, Đô thị Kinh Bắc (KBC) lỗ ròng hơn 68 tỷ đồng trong quý 3

Cụ thể, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Mã: KBC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021. Trong đó, doanh thu thuần tăng trưởng gần 61% so với cùng kỳ, đạt gần 325 tỷ đồng, được đóng góp phần lớn từ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, biên lãi gộp của doanh nghiệp giảm từ 57% ở cùng kỳ về 49%.

Bên cạnh đó, chi phí lãi vay và chi phí bán hàng (gồm tư vấn pháp lý, môi giới,…) phát sinh trong kỳ tăng mạnh, lần lượt ghi nhận 155 tỷ đồng và 13,6 tỷ đồng.

Do đó, doanh nghiệp lỗ thuần 35,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi thuần 8,9 tỷ đồng. Kết quả trong quý 3, Kinh Bắc lỗ ròng 68,4 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ ròng 20,8 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Kinh Bắc đạt gần 3.077 tỷ đồng doanh thu thuần và 572 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt gấp 3,3 lần và 19 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý 3/2021, Tổng tài sản của doanh nghiệp đã vượt mốc 30.000 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Phần lớn giá trị tài sản nằm ở hàng tồn kho (11.515 tỷ đồng), phải thu ngắn hạn (9.695 tỷ đồng), tiền và khoản đầu tư ngắn hạn tại Công ty TNHH MTV Khách sạn Hoa Sen (5.652 tỷ đồng).

Kinh Bắc ghi nhận gần 14.954 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó dư nợ vay chiếm một nửa với 7.375 tỷ đồng (riêng dư nợ vay dài hạn tăng thêm hơn 1.000 tỷ so với đầu năm, chủ yếu là nợ vay trái phiếu với lãi suất dao động 9,38-11%/năm).

Từ đầu năm đến nay, Kinh Bắc liên tục huy động vốn qua trái phiếu và chào bán riêng lẻ cho các dự án, trong đó có Khu đô thị Tràng Cát.

Trong kỳ, doanh nghiệp đã vốn hóa chi phí đi vay hơn 264 tỷ đồng. Các khoản vay này nhằm đầu tư các dự án gồm: KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, khu đô thị Phúc Ninh, khu đô thị Tràng Duệ, khu đô thị Tràng Cát,…

Theo Phương Thảo/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/chi-phi-lai-vay-tang-cao-do-thi-kinh-bac-kbc-lo-rong-hon-68-ty-dong-trong-quy-3-104421.html