QC 1
Thứ 7, ngày 27/11/2021 | Hotline: 0889.066.066

Chi phí tài chính giảm mạnh, Công ty mẹ Vinachem báo lãi 161 tỷ đồng trong năm 2018

 Nhờ chi phí tài chính (toàn bộ là chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư) giảm mạnh, Công ty mẹ Vinachem đã lãi trước thuế 161 tỷ đồng trong năm 2018, cải thiện so với mức lỗ 287 tỷ đồng của năm ngoái.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2018 vừa được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) công bố, năm 2018, Công ty mẹ Vinachem ghi nhận tổng doanh thu 1.132 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là doanh thu hoạt động tài chính với 1.128 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của Công ty mẹ Vinachem chủ yếu đến từ cổ tức và lợi nhuận được chia (từ các công ty con, công ty liên kết) với 1.012 tỷ đồng, tăng 20% so với năm ngoái. Còn lại 115 tỷ đồng là lãi tiền gửi, tiền cho vay, giảm nhẹ 6%.

Về chi phí, trong năm, Công ty mẹ Vinachem ghi nhận 309 tỷ đồng chi phí tài chính (toàn bộ là chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư), chỉ bằng 1/3 năm ngoái. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gấp 2,2 lần lên 661 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, sở dĩ dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư của Vinachem giảm mạnh là do nhiều công ty con của tập đoàn này đã bớt lỗ trong năm 2018. Chẳng hạn, năm 2018, Đạm Hà Bắc lỗ 340 tỷ đồng, giảm 44% so với năm ngoái; DAP số 2-Vinachem lỗ 246 tỷ đồng, giảm 60%.

Kết thúc năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ Vinachem đạt 161 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 287 tỷ đồng của năm ngoái.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản của Công ty mẹ Vinachem đạt 20.565 tỷ đồng, tương đương hồi đầu năm.

Đáng chú ý, tập đoàn này đầu tư 12.468 tỷ đồng vào các công ty con nhưng phải trích lập dự phòng tổng cộng tới 5.319 tỷ đồng. Trong đó, Đạm Ninh Bình phải dự phòng toàn bộ 2.313 tỷ đồng vốn góp, Đạm Hà Bắc phải dự phòng 2.029 tỷ đồng trong tổng số 2.658 tỷ đồng vốn góp, DAP số 2 – Vinachem phải dự phòng toàn bộ 802 tỷ đồng vốn góp.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ Vinachem đến hết ngày 31/12/2018 ở mức 13.715 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 6.850 tỷ đồng, giảm 5,3%.

Theo Thanh Long/VietNamFinance