QC 1
Thứ 2, ngày 30/11/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Chi phí tăng mạnh, SSI báo lãi quý III giảm 42% xuống 316 tỷ đồng

Kết thúc quý III/2019, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của SSI đạt 316 tỷ đồng, giảm tới 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 795 tỷ đồng, giảm 44%.

Chi phí tăng mạnh, SSI báo lãi quý III giảm 42% xuống 316 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý III/2019 vừa được Công ty Chứng khoán SSI công bố, quý vừa qua, SSI ghi nhận 838 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm nhẹ 2,7% so với quý III/2018.

Chi tiết hơn, trong khi doanh thu môi giới giảm 33% thì doanh nghiệp này lại ghi nhận tăng lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (tăng 6,5%), tăng lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tăng 41%), đồng thời tăng lãi từ các khoản cho vay và phải thu (tăng 15%).

Về chi phí, trong kỳ, SSI ghi nhận 265 tỷ đồng chi phí hoạt động, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó là 221 tỷ đồng chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay), tăng tới 55%.

Ngoài ra, SSI còn ghi nhận 41,8 tỷ đồng chi phí quản lý, tăng 6,4%.

Kết thúc quý III/2019, lợi nhuận trước thuế của SSI đạt 316 tỷ đồng, giảm tới 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 795 tỷ đồng, giảm 44%.

Tính đến hết ngày 30/9/2019, tổng tài sản của SSI ở mức 25.319 tỷ đồng, tăng 7,9% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản tập trung ở các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn với 13.637 tỷ đồng, các khoản cho vay với 5.365 tỷ đồng và các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ với 2.883 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của SSI đến hết ngày 30/9/2019 đạt 9.422 tỷ đồng, tăng 6,3% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 15.897 tỷ đồng, tăng 9,3%; trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm đến 85%.

Theo Thanh Long/VietnamFinance