QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

‘Chưa thấy có trách nhiệm của bộ, ngành để giải quyết chậm thẩm định dự án trọng điểm’

Đây là ý kiến của đại biểu Quốc hội đoàn Đồng Tháp Phạm Văn Hòa trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Đại biểu Quốc hội đoàn Đồng Tháp Phạm Văn Hòa.

Trước ý kiến vốn giải ngân chậm là do địa phương của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, đại biểu Phạm Văn Hòa cho hay những vốn nhóm A mang trọng điểm quốc gia là do bộ, ngành Trung ương thẩm định.

Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, hiện nay chậm là do bộ, ngành Trung ương, không phải của địa phương nhưng không thấy có trách nhiệm của bộ, ngành trung ương để giải quyết việc thẩm định đối với những nhóm A trọng điểm quốc gia trách nhiệm ra sao.

Do đó, vị đại biểu này cho rằng cần phải làm rõ trách nhiệm, địa phương nào giải ngân chậm thì phải có trách nhiệm xử lý địa phương đó.

“Bộ, ngành Trung ương thẩm định đối với những nhóm A có tầm cỡ quốc gia chậm thì ai chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng cũng phải làm rõ vấn đề này phù hợp với thực tế”, đại biểu Phạm Văn Hòa tranh luận.

Cũng theo đại biểu Phạm Văn Hòa, việc giao vốn và ghi dự án cùng song song với nhau là rất bất cập. “Trong khi dự án chưa phê duyệt xong, thậm chí dự án chỉ mới thẩm định sơ bộ chưa có thẩm định chính thức chúng ta đã kèm theo vốn mà dự án chưa xong thì tất nhiên làm sao mà giải ngân được”, đại biểu Phạm Văn Hòa nói.

Theo vị đại biểu đoàn Đồng Tháp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần quan tâm đến việc điều chỉnh để giải quyết, xử lý cho phù hợp.

Trả lời các ý kiến tranh luận của đại biểu Phạm Văn Hòa, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho hay quy định hiện nay, đối với dự án nhóm A là địa phương thẩm định, đối với dự án quan trọng quốc gia là Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định để trình cho Thủ tướng.

Theo Bộ trưởng, cái nào chậm ở trên Bộ Kế hoạch hay ở trên Trung ương thì báo cho Bộ biết. “Tôi đảm bảo rằng đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chúng tôi đã luôn luôn nỗ lực và cố gắng không để chậm một ngày, một giờ nào hết”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, quy trình, thủ tục thẩm định rất nhiều bước và phải lấy ý kiến rất nhiều cơ quan, có thể phải tổng hợp lại nên có thể chậm.

“Chúng tôi xin rút kinh nghiệm và sẽ cố gắng ở mức cao nhất, còn riêng nhóm A là do địa phương, tôi xin khẳng định điều đấy cho rõ về trách nhiệm”, Bộ trưởng nói.

Theo Anh Hùng/Vietnam Finance

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/chua-thay-co-trach-nhiem-cua-bo-nganh-de-giai-quyet-cham-tham-dinh-du-an-trong-diem-20180504224261072.htm