QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Chứng khoán Bảo Việt lên kế hoạch lãi sau thuế 128 tỷ đồng trong năm 2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS) đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019 kế hoạch đạt 128 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế thực hiện chỉ đạt 126 tỷ đồng, giảm 4,3% so với năm trước.  
Chứng khoán Bảo Việt muốn lãi sau thuế đạt 128 tỷ đồng trong năm 2019

Theo thông tin từ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCK Bảo Việt, năm 2018 công ty đạt 548 tỷ đồng tổng doanh thu, vượt 8,7% kế hoạch, trong đó, doanh thu đã thực hiện là 464 tỷ đồng, vượt 2,25% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện (không tính lãi/lỗ theo thị trường) đạt 131,7 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch và tăng 16,6% so với năm trước.

Năm 2019, công ty đặt kế hoạch đạt 510 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm 6,9% so với 2018. Lợi nhuận sau thuế (tính lãi/lỗ theo thị trường) đạt 128 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế thực hiện chỉ đạt 126 tỷ đồng, giảm 4,3% so với năm trước.

Kế hoạch 2019 của công ty dựa trên cơ sở VN-Index trung bình dao động quanh biên độ 950 – 990 điểm với giá trị giao dịch trung bình/phiên đạt khoảng 5.000 tỷ đồng.

Quý I, BVSC đạt 103,6 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 18% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 1,78% xuống mức 29,4 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ là 7%. HĐQT đề xuất chi bổ sung cổ tức tỷ lệ 3% trên mệnh giá cổ phần. Trong khi đó, tỷ lệ cổ tức năm 2019 được HĐQT đưa ra tối thiểu 10% bằng tiền.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của BVSC sẽ diễn ra vào 13h30 ngày 20/6 tại Khách sạn Mường Thanh, số 78 phố Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo Hoàng Hà/TBCK