QC 1
Thứ 7, ngày 30/05/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Cổ đông lớn Xích líp Đông Anh bị phạt vì báo cáo giao dịch không đúng hạn

Ngày 19/05/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 134/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phan Thị Hảo, cổ đông lớn CTCP Xích líp Đông Anh (UPCoM – Mã chứng khoán: DFC).

Theo đó, bà Phan Thị Hảo bị phạt tiền 12.500.000 đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá ngưỡng 1%. Cụ thể, ngày 05/12/2019, bà Phan Thị Hảo đã thực hiện giao dịch bán 105.000 cp DFC, dẫn đến khối lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu giảm từ 665.000 cp (11,08%) xuống còn 560.000 cp (9,33%). Tuy nhiên, đến ngày 14/01/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo sở hữu của bà Phan Thị Hảo.

Với lỗi vi phạm trên, bà Hảo bị phạt 12.500.000 theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19/05/2020.

Theo Tân An/Kinh tế Chứng Khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/co-dong-lon-xich-lip-dong-anh-bi-phat-vi-bao-cao-giao-dich-khong-dung-han-67264.html