QC 1
Thứ 3, ngày 26/09/2023 | Hotline: 0889.066.066

Cổ phiếu KBC giảm sàn, cổ đông lớn Đô Thị Kinh Bắc nhanh tay bắt đáy

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc, cổ đông lớn thứ hai sau ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP thông báo đã mua 1,5 triệu cổ phiếu KBC.

Theo đó, Đầu tư Kinh Bắc vừa mua 1,5 triệu cổ phiếu KBC để nâng sở hữu từ 7,91% lên 8,11% vốn điều lệ tại Đô thị Kinh Bắc, giao dịch được thực hiện ngày 19/9.

Điểm đáng lưu ý, trên thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch 19/9, cổ phiếu KBC giảm sàn 2.100 đồng về 27.900 đồng/cp. Như vậy, nếu tính theo giá sàn, Đầu tư Kinh Bắc đã bỏ ra khoảng 41,85 tỷ đồng để mua vào 1,5 triệu cổ phiếu KBC. Đến phiên sáng 22/9, cổ phiếu KBC hồi phục nhẹ lên mức 29.250 đồng/cp (lúc 10h20), khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất đạt 6,4 triệu đơn vị.

Diễn biến giá cổ phiếu KBC thời gian gần đây. (Nguồn: TradingView)

Trước đó hồi giữa tháng 3, Đầu tư Kinh Bắc đã bán ra 800.000 cổ phiếu KBC giảm sở hữu từ hơn 46 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,08% xuống hơn 45,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,94%. Sau đó hồi tháng 6/2022, Đầu tư Kinh Bắc nhận khoảng 15 triệu cổ phiếu từ đợt cổ tức tỷ lệ 3:1 của Đô thị Kinh Bắc.

Về kết quả kinh doanh, quý II/2022, Đô thị Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt 395,28 tỷ đồng, giảm 47,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.933,66 tỷ đồng, tăng 23,84 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 59,9% về còn 50%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 56% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 251,3 tỷ đồng về 197,54 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 176%, tương ứng tăng thêm 57,57 tỷ đồng lên 90,28 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 21,6%, tương ứng tăng thêm 28,29 tỷ đồng lên 159,46 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 27,8%, tương ứng giảm 37,46 tỷ đồng về 97,2 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 787,3%, tương ứng tăng thêm 1.697,59 tỷ đồng lên 1.913,22 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm Đô thị Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt 1.086,9 tỷ đồng, giảm 60,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 2.456,7 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Đô thị Kinh Bắc đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 9.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.500 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 54,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 662,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 51,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 937,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 144,5 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Đô thị Kinh Bắc tăng 9% so với đầu năm lên 33.771,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 11.763,6 tỷ đồng, chiếm 34,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 11.538 tỷ đồng, chiếm 34,2% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 4.783,7 tỷ đồng, chiếm 14,2% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.118,7 tỷ đồng, chiếm 9,2% tổng tài sản.

Trong kỳ, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 31,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.459,4 tỷ đồng về 3.118,7 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 23,5%, tương ứng tăng thêm 2.192,5 tỷ đồng lên 11.538 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn tăng 109,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.495,9 tỷ đồng lên 4.783,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 2,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 166 tỷ đồng về 6.887,8 tỷ đồng và chiếm 20,4% tổng nguồn vốn (đầu năm chiếm 22,8% tổng nguồn vốn).

Lợi nhuận KBC “bốc hơi” 92% sau kiểm toán khiến Doanh nghiệp chuyển từ lãi thành lỗ

Thời gian gần đây, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc là cái tên gây “náo loạn” thị trường chứng khoán khi lợi nhuận “bốc hơi” gần 92% sau kiểm toán. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 giảm từ 2.457 tỷ đồng trong báo cáo hợp nhất tự lập xuống 200 tỷ đồng trong báo cáo soát xét, tương ứng mức giảm 91,8%(chênh lệch tới 2.256 tỷ đồng).

Lợi nhuận Kinh Bắc (KBC) “bốc hơi” 92% sau kiểm toán, từ lãi thành lỗ. Hình minh họa

Nguyên nhân khác biệt là do trên BCTC hợp nhất bán niên tự lập năm nay, Đô Thị Kinh Bắc ghi nhận thu nhập từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh từ giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu lên 48% với CTCP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng. Đô thị Kinh Bắc cho biết, theo báo cáo tư vấn thẩm định giá độc lập, giá trị hợp lý tài sản thuần của Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng ước tính là khoảng 4.805 tỷ đồng.

Câu chuyện lợi nhuận thay đổi sau kiểm toán có liên quan khá mật thiết tới chất lượng lợi nhuận. Báo cáo bán niên của một số doanh nghiệp đã cho thấy chất lượng lợi nhuận thấp, mà trường hợp điển hình là Đô thị Kinh Bắc.

Khoản lãi của Đô thị Kinh Bắc có thể nói là một hiện tượng của mùa báo cáo bán niên 2022, nhưng không phải một điều mới lạ. Đây thực chất là việc đánh giá lại tài sản mua rẻ, nghiệp vụ được nhiều doanh nghiệp bất động sản sử dụng và ghi nhận lợi nhuận lớn trong thời gian qua như Khang Điền, Nam Long, Novaland… Thủ thuật này tạo ra khoản lợi nhuận đẹp mắt trên báo cáo kết quả kinh doanh, song chất lượng lợi nhuận lại thấp.

Là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho KBC, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) nhận định do số lượng tài sản lớn và tính định giá phức tạp, việc soát xét định giá trên chưa được hoàn tất. EY cũng lưu ý Đô thị Kinh Bắc về việc kế toán ban đầu của giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng đang được xác định tạm thời trên BCTC hợp nhất bán niên trên giá trị sổ sách của tài thuần của công ty này tại ngày mua. Vì vậy, việc hoàn tất kế toán ban đầu sẽ được thực hiện trong 12 tháng kể từ ngày mua.

Do đó, trên BCTC bán niên, Đô thị Kinh Bắc sẽ chưa ghi nhận thu nhập từ giao dịch định giá tài sản này. Công ty cho rằng, việc hoàn tất kế toán tạm thời hay đánh giá lại tài sản của Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng sẽ được ghi nhận sau khi EY hoàn thành việc soát xét định giá và ghi nhận vào BTCT hợp nhất năm 2022.

Trước đó, ngày 30/6, Đô thị Kinh Bắc hoàn thành mua thêm 5,7 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng để nâng sở hữu từ 19,5% vốn lên 48% vốn. Giá trị chuyển nhượng không được tiết lộ. Do ghi nhận Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng là công ty liên kết nên khoản mục này đã tăng từ 1.872 tỷ đồng đầu năm lên 4.407 tỷ đồng vào cuối quý II. Với ghi nhận giá trị 2.493 tỷ đồng cho phần vốn góp 48%, tương ứng phần giá trị doanh nghiệp của Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng là 5.194 tỷ đồng, so với vốn điều lệ chỉ 200 tỷ đồng.

Trong trường hợp của Đô thị Kinh Bắc, không khó để nhìn ra “điểm bất thường”, đó là liệu có công ty nào có vốn chủ sở hữu lên tới hàng ngàn tỷ đồng lại chấp nhận bán cổ phần của mình với giá 10.000 đồng/cổ phần cho một công ty khác? Đó là chưa kể Công ty Sài Gòn – Đà Nẵng lại là thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) – một tập đoàn cũng do ông Đặng Thành Tâm (đương kim chủ tịch HĐQT KBC) làm chủ tịch HĐQT.

Có thể thấy, vì nhiều lý do khác nhau, các doanh nghiệp đã giải trình biến động mạnh sau kiểm toán, nhưng thực tế biến động này đã diễn ra và ảnh hưởng trực tiếp tới nhà đầu tư, cổ phiếu và thị trường. Bởi báo cáo tài chính là một trong những tài liệu làm căn cứ đánh giá về tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp khi nhà đầu tư mua cổ phiếu. Nhiều cổ phiếu biến động theo các con số mà doanh nghiệp công bố.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực chất vẫn luôn “mạnh tay” xử phạt các doanh nghiệp niêm yết khi lập báo cáo tài chính sai lệch. Mới đây nhất, Công ty CP Louis Land (HNX – Mã: BII) đã bị phạt tới 200 triệu đồng hay Công ty CP One Capital Hospitality (HNX – Mã: OCH) cũng bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch trong báo cáo tài chính tự lập với báo cáo soát xét.

Trong quá khứ, hàng loạt các doanh nghiệp do lập báo cáo tài chính sai lệch so với báo cáo kiểm toán cũng đã phải nộp phạt như Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE – Mã: HNG), Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (HOSE – Mã: CII), Công ty CP Camimex Group (HOSE: – Mã: CMX)… Ngoài nộp phạt tiền, các doanh nghiệp này đều phải cải chính thông tin.

Theo một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, để hạn chế rủi ro trong đầu tư, nhà đầu tư cần cẩn trọng khi tiếp cận các báo cáo tài chính thiếu tin cậy, có sai lệch lớn trước và sau kiểm toán và đặc biệt là đối với các DN lặp đi lặp lại tình trạng này.

Bị khối ngoại bán ròng gần 300 tỷ đồng

Cách đây không lâu, trong tuần 15-19/8, cổ phiếu KBC gây chú ý với nhà đầu tư khi giảm giá mạnh và đứng đầu danh sách bán ròng của khối ngoại sàn HoSE với giá trị 274 tỷ đồng. Nhiều cổ đông cá nhân của KBC đang không biết chuyện gì đang xảy ra với doanh nghiệp khiến khối ngoại “xả” mạnh như vậy?

Việc khối ngoại bán ra mạnh cổ phiếu KBC trong bối cảnh công ty công bố thông tin tích cực là ký MOU hợp đồng với Foxconn cho thuê 50 ha đất tại Khu công nghiệp Quang Châu để sản xuất các sản phẩm Apple, gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư.

Khu công nghiệp Quang Châu – Bắc Giang hiện hữu với diện tích 426 ha đã thu hút được 47 dự án đầu tư với tỷ lệ lấp đầy 100%, trong đó có 40 dự án FDI và 7 dự án DDI. Với mục tiêu thu hút các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực sản xuất có hàm lượng công nghệ cao, tạo việc làm cho lao động địa phương cũng như tăng thu ngân sách, dự án mở rộng Khu công nghiệp Quang Châu được tỉnh Bắc Giang thúc đẩy thực hiện với diện tích phần mở rộng là khoảng 90 ha.

Huyện Việt Yên đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 836 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích hơn 52,37 ha. Mục tiêu của KBC là hoàn thành thủ tục pháp lý và cơ sở hạ tầng đưa vào kinh doanh trong 2022. Như vậy, KBC đã chốt cho thuê 50 ha. Giới đầu tư dự phóng, mức giá cho thuê dự kiến là 110 USD/m2, doanh thu dự kiến gần 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận gộp ước đạt gần 800 tỷ đồng.

Theo thống kê, quỹ đất khu công nghiệp sẵn sàng khai thác của KBC khoảng 260 – 270 ha. Với tốc độ cho thuê hiện tại, quỹ đất này đảm bảo đóng góp doanh thu ổn định trong 2022 – 2023. KBC còn của để dành khác ở Khu đô thị Tràng Cát.

Khu đô thị Tràng Cát có tổng diện tích 584,9 ha, đã đền bù 582 ha. KBC đang làm việc với nhà đầu tư nước ngoài 50 ha đất thương phẩm để hợp tác hoặc liên doanh; đồng thời đàm phán với nhà đầu tư thứ cấp trong nước để hợp tác hoặc liên doanh 30 – 50 ha đất thương phẩm mỗi năm.

Bên cạnh đó, các công ty mà Đô thị Kinh Bắc góp vốn chi phối được cấp hàng trăm ha đất công nghiệp như tại Hưng Yên đã cấp phép đầu tư 200 ha, Công ty đang làm thủ tục cấp phép thêm 200 ha nữa. Khu công nghiệp Tân Lập 650 ha, Khu công nghiệp Tân Phú Trung 450 ha ở Long An.

Như vậy, hoạt động kinh doanh chính của Đô thị Kinh Bắc chuyển động tích cực. Việc nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh tuần 15-19/8 khiến nhiều nhà đầu tư khó lý giải.

Số liệu cập nhật cho thấy, hiện nhà đầu tư nước ngoài sở hữu xấp xỉ 20% cổ phần KBC. Với vốn điều lệ hiện nay gần 7.000 tỷ đồng, tương ứng với 700 triệu cổ phần (tính theo mệnh giá), nhà đầu tư nước ngoài sở hữu khoảng 140 triệu cổ phiếu KBC. Trong số các nhà đầu tư nước ngoài lớn rót vốn vào KBC có nhóm Dragon Capital.

Theo nguồn tin từ Đầu tư Chứng khoán, hiện Đô thị Kinh Bắc đang triển khai việc phát hành riêng lẻ 150 triệu cổ phiếu. Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, giá bán cổ phần được xác định không thấp hơn 80% giá bình quân 30 phiên kể từ khi KBC được duyệt hồ sơ từ UBCKNN, HĐQT Đô thị Kinh Bắc được ủy quyền lựa chọn giá phát hành có lợi nhất với các cổ đông.

Giám đốc tư vấn một CTCK lớn nhận xét, đây có thể là lý do khối ngoại ra cổ phiếu KBC để ép giá xuống, tạo điều kiện thuận lợi đàm phán giá mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ với ban lãnh đạo KBC.

Lãnh đạo Đô thị Kinh Bắc cũng cho biết, hiện có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đặt vấn đề và đàm phán tham gia đợt phát hành này. Năm 2021, công ty đã bán 100 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ với giá 34.096 đồng/cổ phiếu, đợt phát hành hoàn tất vào tháng 10 nên chưa hết hạn cổ phiếu bị phong tỏa 1 năm theo điều kiện phát hành riêng lẻ.

Câu hỏi được cổ đông KBC quan tâm lúc này là nếu điều kiện thị trường không thuận lợi và giá cổ phiếu bị kéo xuống thấp so với định giá, HĐQT có chấp thuận phát hành riêng lẻ với mức giá bán cổ phiếu không thực sự có lợi cho doanh nghiệp và cổ đông? Điều này sẽ phụ thuộc vào việc KBC có chịu áp lực trả nợ hay không cũng như nhu cầu vốn đầu tư với KBC trong nửa cuối năm 2022 và cả năm 2023.

Theo Quỳnh Nga/Kinh tế chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/co-phieu-kbc-giam-san-co-dong-lon-do-thi-kinh-bac-nhanh-tay-bat-day-149961.html