QC 1
Chủ nhật, ngày 09/08/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Cởi “nút thắt” trong công tác cổ phần hóa

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2007 với nhiều quy định mới tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các cơ quan liên quan sớm triển khai công tác cổ phần hóa.

Một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp Nhà nước cũng như các cơ quan liên quan đang “lúng túng” nhất hiện nay và cũng là nguyên nhân chính khiến công tác cổ phần hóa chậm trễ trong nhiều năm qua là sắp xếp lại, xử lý tài sản công, đặc biệt là về đất đai.

Các đơn vị đang bị “mắc kẹt” giữa Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định 126/2017/NĐ-CP. Do đó, để tách bạch rõ phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công với phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa của doanh nghiệp , theo phân công của Chính phủ, Bộ Tài chính đã rà soát xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2007 hướng dẫn cổ phần hóa doanh nghiệp.

Dự thảo này sẽ được Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành trong quý I/2020, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cổ phần hóa và các cơ quan liên quan triển khai trong thời gian tới.

Một trong những nội dung sửa đổi là hướng dẫn cụ thể thêm trình tự, thủ tục, nội dung, thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công (doanh nghiệp cổ phần hóa phải được phê duyệt tại phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trước).

Đồng thời quy định bổ sung để giúp cho doanh nghiệp cổ phần hóa, cơ quan đại diện chủ sở hữu và địa phương (nơi doanh nghiệp có diện tích đất đang quản lý, sử dụng) có ý kiến kịp thời, đầy đủ, chính xác và đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật quản lý tài sản công đối với diện tích đất của doanh nghiệp sử dụng khi cổ phần hóa.

Theo Anh Minh/Thương Gia

Bài gốc:http://thuonggiaonline.vn/coi-nut-that-trong-cong-tac-co-phan-hoa-29245.htm