QC 1
Thứ 3, ngày 04/10/2022 | Hotline: 0889.066.066

Cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank làm Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Ông Nguyễn Văn Thắng, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank đã chính thức được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Chiều 5/7/2019, HĐND tỉnh đã giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giới thiệu để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả ông Nguyễn Văn Thắng đã trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 71/71 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% đại biểu dự kỳ họp.

Trước đó tháng 7/2018, Bộ Chính trị luân chuyển ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 – 2020; sau đó HĐND tỉnh đã bầu ông Thắng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 27/6, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh bầu ông Nguyễn Văn Thắng làm Phó bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015-2020).

Ông Nguyễn Văn Thắng, 46 tuổi, quê quán Hà Nội. Năm 1995, ông tốt nghiệp hệ cao đẳng Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng. Sau khi tốt nghiệp hơn 1 năm, ông bắt đầu gắn bó với VietinBank ở vị trí cán bộ kinh doanh đối ngoại tại Chi nhánh Ba Đình.

Năm 2011, ông được đảm nhận chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc VietinBank. Ngày 29/4/2014, ông chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT VietinBank. Tại Đại hội Đảng XII, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 7/2018, ông Nguyễn Văn Thắng được Bộ Chính trị quyết định luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015 – 2020; sau đó ông đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Theo Thành Nam/Thương Gia