QC 1
Thứ 3, ngày 18/06/2024 | Hotline: 0889.066.066

Danh Khôi dứt mạch thua lỗ, quý III lãi 17 tỷ nhờ khoản bồi thường hợp đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) đã thoát lỗ quý III/2023 nhờ vào khoản bồi thường hợp đồng. Điều này cũng giúp công ty chấm dứt chuỗi thua lỗ 3 quý liên tiếp trước đó.

Danh Khôi dứt mạch thua lỗ, quý III lãi 17 tỷ nhờ khoản bồi thường hợp đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của NRC, quý III/2023, doanh thu thuần đạt 1 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ năm trước, đều là doanh thu dịch vụ môi giới và dịch vụ khác. Đây là quý thứ 2 liên tiếp, doanh thu của NRC lẹt đẹt ở “đầu 1”, song vẫn còn khá hơn quý I/2023 “trắng” doanh thu.

Với doanh thu “mỏng dính”, lợi nhuận gộp quý III/2023 chỉ đạt 0,946 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ. Trừ khi 4,9 tỷ đồng chi phí tài chính và 13,8 tỷ đồng chi phí quản lý, NRC lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 18,3 tỷ đồng, đánh dấu quý thứ 4 liên tiếp lỗ thuần.

Tuy nhiên, vận may đã xuất hiện với NRC khi công ty có được khoản lợi nhuận khác lên tới 39,8 tỷ đồng (là khoản bồi thường hợp đồng). Nhờ vậy, kết quý III/2023, công ty có lãi trước thuế 21,5 tỷ đồng, giảm 6% và lãi sau thuế 17,6 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của NRC đạt 2,9 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 2,8 tỷ đồng, cùng giảm 98% so với cùng kỳ năm trước.

Với chi phí tài chính 35 tỷ đồng và chi phí quản lý 61 tỷ đồng (tăng 60%), NRC lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 93 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận khác 79 tỷ đồng là không đủ để cứu vãn lợi nhuận của NRC.

Kết 9 tháng, NRC lỗ trước thuế 13,8 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 88 tỷ đồng); lỗ sau thuế 17,7 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 66 tỷ đồng).

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của NRC đạt 2.019 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Chiếm chủ yếu trong cơ cấu tài sản là các khoản phải thu với tỷ trọng lên tới 82%, đạt 1.651 tỷ đồng, giảm 11%. Dự phòng phải thu khó đòi lên tới 109 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tiền và tương đương tiền của NRC rất ít, chỉ 614 triệu đồng, giảm một nửa so với đầu năm. Trong khi đó, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn đứng yên ở mốc 107 tỷ đồng, cho thấy hoạt động đầu tư gần như bất động.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/9/2023 đạt 755 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm. Nợ vay chiếm 53% trong số đó, đạt 401 tỷ đồng, giảm 31% so với đầu năm. Khoản “người mua trả tiền trước ngắn hạn” rất thấp, chỉ 2,7 tỷ đồng, giảm 94%.

Vốn chủ sở hữu của NRC khá dày, đạt 1.264 tỷ đồng, giảm 1,4% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,59 lần.

Theo Vĩnh Chi/Vietnam Finance

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/danh-khoi-dut-mach-thua-lo-quy-iii-lai-17-ty-nho-khoan-boi-thuong-hop-dong-20180504224290826.htm