QC 1
Thứ 4, ngày 17/07/2019 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Đất Xanh “săn đất béo” thông qua huy động vốn trái phiếu chuyển đổi

HĐQT Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (trái phiếu CD) riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được thông qua từ ngày 16/03/2019.

Thứ nhất, với phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, Đất Xanh dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi không có tài sản bảo đảm thông qua hình thức ghi sổ. Số lượng phát hành là 234 trái phiếu với đơn giá 1 tỷ, tương ứng tổng giá trị thu về sau đợt chào bán là 234 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm với lãi suất 7%/năm, kỳ tính lãi 6 tháng. Đây là trái phiếu chuyển đổi không có tài sản bảo đảm với giá chuyển đổi 29.228 đồng/cổ phiếu. Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh nếu DXG pha loãng cổ phiếu (chia tách hoặc trả cổ tức bằng cổ phiếu). Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành. Công ty dự dùng toàn bộ tiền thu từ bán sản phẩm căn hộ, nhà phố để mua lại trái phiếu và thanh toán lãi.

Khoản gốc trái phiếu sẽ được thanh toán 1 lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mà các trái phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do các nguyên nhân khác, hoặc ngày các trái phiếu được mua lại theo quy định của các điều kiện trái phiếu.

Nếu tỷ lệ sở hữu nước ngoài không đủ cho việc chuyển đổi toàn bộ trái phiếu, chủ sở hữu trái phiếu sẽ được nhận lượng cổ phần tối đa mà có thể được chuyển đổi trong giới hạn cho phép của room ngoại.

Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi được sử dụng để phát triển quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động của công ty.

Trong quý II/2018, DXG đã ban hành 3 nghị quyết về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu với tổng mệnh giá 1.400 tỷ đồng.

Năm 2019, DXG đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 1.200 tỷ đồng, tăng lần lượt 8% và 2% so với kết quả thực hiện năm trước. Công ty dự kiến chia cổ tức 22% bằng cổ phiếu cho năm 2018.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu về sẽ được Đất Xanh sử dụng phát triển quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động.

Kết phiên giao dịch chiều ngày 11/04, giá cổ phiếu DXG tăng nhẹ lên mức 22.450 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh 739.990 đơn vị.

Theo Minh Thuận/Thời báo chứng khoán