QC 1
Thứ 7, ngày 13/08/2022 | Hotline: 0889.066.066

Đến năm 2025 sẽ có 50% nghiệp vụ ngân hàng được số hóa

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đã đặt ra đến năm 2025 có 50% các nghiệp vụ ngân hàng được số hóa, 70% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số.

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, chuyển đổi số ngành ngân hàng là một trong số các ngành, lĩnh vực có mức độ sẵn sàng cao, có ảnh hưởng hàng ngày tới người dân, cần ưu tiên chuyển đổi số trước.

Ở nước ta, các dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là dịch vụ thanh toán điện tử có tốc độ số hóa, tăng trưởng nhanh.

Trong 6 tháng đầu năm, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 77,2% về số lượng và 29,8% về giá trị; qua internet tăng tương ứng 63,2% và 32,3%; qua điện thoại di động tăng tương ứng 98,3 và 84,3%; qua QR code tăng 86% và 127% (so với cùng kỳ năm 2021).

Hiện nay NHNN thống kê có 68% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng; 5,5 triệu tài khoản và khoảng 8,9 triệu thẻ ngân hàng được mở bằng phương thức điện tử (eKYC); 1,77 triệu tài khoản Mobile-money đã được mở, trong đó hơn 67% được mở tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa…

Nhiều ngân hàng đã thực hiện chuyển đổi số với tỷ lệ 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số. Nhiều tổ chức tín dụng có hiệu quả hoạt động tốt nhờ tích cực chuyển đổi số, giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập xuống ngưỡng 30%, tiệm cận tỷ lệ mà nhiều ngân hàng khu vực, quốc tế đang chuyển đổi số nỗ lực hướng tới. 

Theo Quốc Trọng/Thương Gia

Nguồn: https://thuonggiaonline.vn/den-nam-2025-se-co-50-nghiep-vu-ngan-hang-duoc-so-hoa-48624.htm