QC 1
Thứ 3, ngày 04/10/2022 | Hotline: 0889.066.066

Doanh nghiệp nêu bất cập trong cách tính giá xăng dầu hiện nay

Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kiến nghị Bộ Tài Chính cần sớm cập nhật các biểu giá, mức chi để tính đúng, tính đủ chi phí kinh doanh thực tế của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối hiện nay.

Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Hải, ông Nguyễn Đức Hạnh mới đây đã chia sẻ về thực tế tính giá xăng dầu và nêu ra những bất cập trong cách tính thực tế hiện nay.

Cụ thể, về chiết khấu (hoa hồng): Từ tháng 7/2022 đến nay chiết khấu các đầu mối nhập khẩu cho thương nhân phân phối xăng dầu và các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu rất thấp, có những thời điểm chiết khấu bằng 0 và 50-100 đồng/lít tại kho đầu nguồn.

“Với chiết khấu như trên, doanh nghiệp càng bán càng lỗ, chi phí không đủ bù đắp cho chi phí kinh doanh cố định, lỗ chồng lỗ. Trong khi các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương yêu cầu phải bán hàng và không được phép đóng cửa” – ông Hạnh nói.

Về chi phí tối thiếu cho 1 lít xăng dầu từ cảng đầu nguồn cho đến khâu bán lẻ, ông Hạnh cũng cho hay, công ty đang thực chi như sau: Từ kho đầu nguồn về cửa hàng, tính bình quân cửa hàng gần cũng như cửa hàng xa khoảng 250km. Với giá thành vận tải khoảng 150 đồng/lít thực tế/km có hàng tương ứng khoảng: 375 đồng/lít thực tế.

Hao hụt từ kho đầu nguồn về cửa hàng theo Thông tư 43/2015/TT-BCT ngày 8/12/2015 có hiệu lực từ ngày 1/5/2016: Hao hụt vận chuyển đường bộ đối với xăng: 0,071%/100 km; hao hụt vận chuyển đường bộ đối với dầu: 0,035 %/100 km.

“Ví dụ, với xe sitec 22.000m3 vận chuyển 250km, hao hụt vận chuyển xăng: 22.000 x 0,071% x 250/100 = 39,05 (lit); hao hụt vận chuyển dầu: 22.000 x 0,035% x 250/100 = 19,25 (lít)” – ông Hải dẫn chứng.

Chưa kể, chi phí tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn cho người lao động tại cửa hàng; chi phí hao hụt tồn, chứa, nhập, xuất; chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí công cụ dụng cụ tại cửa hàng; chi phí về điện, nước, chi phí trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm cháy nổ; chi phí về quản lý tại cửa hàng; chi phi lãi vay vốn lưu động…

Giá thành thực tế phải chi cho 1 lít xăng từ khâu vận chuyển, kho đầu nguồn đến khâu bán lẻ tại cửa hàng là 1.217 – 1.341 đồng/lít; giá thành thực tế phải chi phí cho 1 lít dầu từ khâu vận chuyển, kho đầu nguồn đến khâu bán lẻ tại cửa hàng: 1.130 – 1.254 đồng/lít” – ông Hạnh cho hay.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành, lợi nhuận định mức không thay đổi được áp dụng tối đa 300 đồng/lít.

Do đó, thực tế chi phí tối thiểu của 1 lít xăng phải từ 1.517 – 1.641 đồng/lít; đối với dầu: 1.430 – 1.554 đồng/lít mới đảm bảo và bù đắp được chi phí trong kinh doanh xăng dầu cho thương nhân phân phối cũng như đại lý bán lẻ xăng dầu.

Do đó, ông Hạnh đề nghị Bộ Tài Chính sớm cập nhật, xem xét một số kiến nghị trên để tính đúng, tính đủ chi phí kinh doanh thực tế của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối hiện nay theo Thông tư số: 104/2021/TT-BTC ngày 18/11/2021 về hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu.

Theo Ánh Tuyết/Thương Gia

Nguồn: https://thuonggiaonline.vn/doanh-nghiep-neu-bat-cap-trong-cach-tinh-gia-xang-dau-hien-nay-50473.htm