QC 1
Thứ 3, ngày 18/06/2024 | Hotline: 0889.066.066

Đón sóng cổ phiếu ngành bảo hiểm, ABS Research gợi ý hai cái tên sáng giá

Trong báo cáo chiến lược mới đây, bộ phận phân tích Chứng khoán An Bình (ABS Research) cũng đánh giá ngành bảo hiểm sẽ được hưởng lợi từ xu hướng lãi suất tăng và thị trường chứng khoán ngày một sôi động hơn…

Trong quý 1/2024, khối doanh nghiệp tài chính theo thống kê của WiGroup có tăng trưởng lợi nhuận sau thuế tiếp tục đóng vai trò động lực chung của toàn thị trường. Dữ liệu của WiGroup cũng ghi nhận trong đó, nhóm bảo hiểm tăng trưởng lợi nhuận tích cực chỉ sau nhóm chứng khoán và cao hơn nhóm ngân hàng. Cụ thể, nhóm bảo hiểm có tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 12% so với cùng kỳ năm trước và tăng trưởng tới 34% so với quý liền trước.

Trong đó, 12 doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết trên thị trường chứng khoán, tập trung khối bảo hiểm phi nhân thọ, ít chịu tác động của cuộc khủng hoảng niềm tin từ 2023, tiếp tục có kết quả tích cực ở quý 1/2024.

Điển hình như PVI – Tổng Công ty bảo hiểm PVI, với tổng doanh thu đạt 6.113 tỷ đồng, đạt 140,3% kế hoạch quý, đạt 38,4% kế hoạch năm 2024 và tăng trưởng 54,2%. Lợi nhuận trước thuế đạt 303 tỷ đồng, đạt 163,8% kế hoạch quý, đạt 40,4% kế hoạch năm 2024 và tăng trưởng 69,8%.

Ngoài ra, các doanh nghiệp như BIC, PGI, MIG, AIC, PTI… đều ghi nhận tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ.

Về triển vọng ngành, trong báo cáo chiến lược mới đây, bộ phận phân tích Chứng khoán An Bình (ABS Research) cũng đánh giá ngành bảo hiểm sẽ được hưởng lợi từ xu hướng lãi suất tăng và thị trường chứng khoán ngày một sôi động hơn.

ABS Research cũng đưa ra khuyến nghị với 2 đại diện ngành bảo hiểm, đó là MIG của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Quân đội và BVH của Tập đoàn Bảo Việt.

ABS Research đưa ra khuyến nghị với 2 đại diện ngành bảo hiểm

MIG với tiềm năng tăng giá 26,3%

Là một trong những công ty bảo hiểm lớn và uy tín nhất Việt Nam khi luôn nằm trong top 5 thị phần bảo hiểm của cả nước, sau một năm 2022 đáng thất vọng, 2023 đã chứng kiến MIG tăng trưởng mạnh mẽ khi tổng tài sản tăng 3%, ROE đạt 14% và các tỷ lệ quản trị chi phí ở mức kiểm soát với tỷ lệ kết hợp được kéo về mức 96,6%, giảm 1% so với cùng kỳ, tỷ lệ bồi thường thuộc mức trách nhiệm giữ lại khoảng 35%, giảm 1% so với năm 2022.

Kết quả kinh doanh quý 1/2024 của MIG khả quan khi doanh thu bảo hiểm gốc đạt 1.302 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hơn 96 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Năm 2024, MIG dự kiến doanh thu bảo hiểm và lợi nhuận trước thuế lần lượt tăng 33% và 25% so với thực hiện năm 2023. Với việc thường xuyên trả cổ tức và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm, ABS cho rằng mục tiêu này của MIG là hoàn toàn khả thi.

BVH với tiềm năng tăng giá 44,2%

Giữ vị thế là doanh nghiệp số 1 Việt Nam trong ngành bảo hiểm với quy mô tổng tài sản và doanh thu hoạt động lớn hơn rất nhiều so với các công ty cạnh tranh, BVH đóng vai trò rất quan trọng trong việc dẫn dắt và định hình thị trường bảo hiểm. Tổng tài sản tiếp tục tăng trưởng khi đạt 234 nghìn tỷ đồng trong quý 1/2024, +5,8% so với đầu năm, một con số rất ấn tượng đối với một doanh nghiệp lớn như BVH.

Hoạt động banca đã bị hạn chế xuống mức tối thiếu khiến các doanh nghiệp bảo hiểm gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, doanh thu thuần từ kinh doanh bảo hiểm của BVH vẫn đạt 9.619 tỷ đồng, chỉ giảm 2% so với cùng kỳ.

Mặt bằng lãi suất tiền gửi ở mức thấp cũng tác động tiêu cực đến doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khi phần lớn lợi nhuận hoạt động tài chính của các doanh nghiệp này chủ yếu đến từ kênh tiền gửi ngân hàng do nhu cầu về vốn lưu động lớn.

Mặc dù vậy, doanh thu từ hoạt động tài chính quý 1/2024 lại tăng lên 3.258 tỷ đồng (+4% so với cùng kỳ) trong khi chi phí từ hoạt động tài chính mạnh còn 397 tỷ đồng (-37% so với cùng kỳ) nhờ BVH đang sở hữu một danh mục đầu tư hiệu quả.

Mặt bằng lãi suất tiền gửi đang tăng lên, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh tài chính và giảm chi phí dự phòng của BVH.

Theo Lưu Lâm/ Kinh Tế Chứng Khoán