QC 1
Thứ 4, ngày 17/07/2019 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Đồng Nai: Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản nợ tiền sử dụng đất

Thanh tra tỉnh Đồng Nai vừa công bố hàng loạt sai phạm tại các dự án bất động sản trên địa bàn và thu hồi hàng trăm tỷ đồng nợ tiền sử dụng đất tại các dự án này.

Dự án Công viên nghĩa trang của Công ty Long Thành chậm nộp tiền sử dụng đất

Theo đó, Thanh tra tỉnh đã chọn 8 hồ sơ dự án còn nợ tiền sử dụng đất đến thời điểm ngày 31/8/2018 với tổng số tiền là 273.991.545.390 đồng, để kiểm tra việc đôn đốc, thu nợ tiền sử dụng đất thì phát hiện tại 6 dự án chủ đầu tư còn nợ 205.708.059.559 đồng tiền sử dụng đất. Cụ thể:

– Dự án Xây dựng Khu dân cư – dịch vụ Giang Điền (Khu A) tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom do Công ty CP Đầu tư LDG làm chủ đầu tư.

Ngày 27/12/2017, Cục Thuế đã có Thông báo số 1727/TB.CTQLCKTTĐ về việc thu tiền sử dụng đất. Trong đó, số tiền sử dụng đất phải nộp là 374.201.060.000 đồng, số tiền bồi thường được khấu trừ là 91.064.665.836 đồng. Tính đến ngày 05/9/2018, công ty đã nộp số tiền là 194.500.000.000 đồng, số tiền sử dụng đất còn phải nộp là 88.636.394.164 đồng.

Sau khi làm việc với Đoàn Thanh tra, đến ngày 06/11/2018, Công ty CP Đầu tư LDG đã nộp hết số tiền sử dụng đất còn nợ là 88.636.394.164 đồng. Hiện công ty còn phải nộp 11.231.743.235 đồng số tiền chậm nộp tại Thông báo số 8370/TB-CT ngày 07/11/2018 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

– Dự án Xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành do Công ty TNHH Nhật Tường làm chủ đầu tư.

Ngày 07/9/2018, Cục Thuế ra thông báo 6483/TB-CT về số tiền quá hạn nộp phải đề nghị cưỡng chế nợ thuế là 4.131.912.586 đồng và số tiền chậm nộp là 6.827.419.683 đồng. Như vậy, tổng số tiền Công ty TNHH Nhật Tường phải nộp là 10.959.332.269 đồng.

Tuy nhiên, ngày 22/6/2015, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty TNHH Nhật Tường chuyển mục đích sử dụng diện tích 47.056,0m2 từ đất sản xuất kinh doanh sang đất phi nông nghiệp. Trong đó, chấp thuận điều chỉnh diện tích chuyển mục đích của Công ty TNHH Nhật Tường từ 20.607,0m2 thành 22.870,7m2 sang sử dụng vào mục đích đất ở.

Như vậy, từ khi ban hành quyết định điều chỉnh đến thời điểm thanh tra đã hơn 3 năm nhưng chưa xác định lại nghĩa vụ tài chính. Do Cục Thuế chưa nhận được phiếu chuyển thông tin của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh nên không có cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính đối với Công ty TNHH Nhật Tường.

– Dự án Xây dựng công viên nghĩa trang tại xã Long Đức, huyện Long Thành do Công ty TNHH Xây dựng nghĩa trang Long Thành làm chủ đầu tư.

Ngày 28/11/2016, Cục Thuế tỉnh đã có thông báo số tiền sử dụng đất mà công ty phải nộp là 80.452.829.600 đồng. Sau đó, Cục thuế tiếp tục ban hành thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến ngày 16/8/2018 của công ty là 94.137.855.915 đồng (trong đó, tiền sử dụng đất là 80.452.829.600 đồng và tiền chậm nộp là 13.685.026.315 đồng).

–  Dự án Xây dựng Khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch do Công ty CP Phát triển Hạ tầng Sài Gòn làm chủ đầu tư.

Theo đó, tính đến ngày 08/11/2018, Công ty CP Phát triển Hạ tầng Sài Gòn nộp số tiền sử dụng đất là 1.000.000.000 đồng, số tiền sử dụng đất còn nợ là 13.552.913.100 đồng.

Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Đồng Nai

– Dự án Xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch do Công ty CP Bái Tử Long làm chủ đầu tư.

Theo đó, Công ty CP Bái Tử Long được UBND tỉnh giao đất theo Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 07/10/2010 để đầu tư xây dựng Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Diện tích giao 71.744,8m2 đất, trong đó: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng 33.313,4m2 đất sử dụng vào mục đích đất ở.

Sau khi làm việc với Đoàn Thanh tra, đến ngày 31/10/2018, Công ty đã nộp số tiền sử dụng đất còn nợ là 3.500.215.900 đồng, Công ty còn nợ tiền chậm nộp là 2.976.623.095 đồng.

– Dự án Xây dựng nghĩa trang Long Tịnh Độ Viên tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch do Công ty CP Dịch vụ Đầu tư Phúc Minh làm chủ đầu tư.

Ngày 10/8/2018, Cục Thuế có Thông báo số 5726/TB-CT thông báo số tiền nợ đến hạn cưỡng chế là 14.433.794.209 đồng. Ngày 24/9/2018, Cục Thuế có Quyết định số 1551/QĐ-CT về việc cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai chỉ rõ, qua kiểm tra việc đôn đốc, thu nợ tiền sử dụng đất  cho thấy Cục Thuế chưa triệt để, chưa tiến hành cưỡng chế đối với 5 đơn vị chậm nộp tiền sử dụng đất là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật Quản lý thuế năm 2006.

Vì thế, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cũng đưa ra ý kiến về biện pháp cưỡng chế tiếp theo là xác minh, thu thập thông tin để cưỡng chế hóa đơn. Nếu cưỡng chế hóa đơn không được thì sẽ thực hiện các bước cưỡng chế tiếp theo.

Cụ thể, cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên; cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác năm giữ; cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.

Theo Quốc Trực/ Thương Gia