QC 1
Thứ 5, ngày 16/07/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 cần phải đẩy nhanh tiến độ

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng vừa chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định Nhà nước Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Bộ trưởng nhấn mạnh, Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 là dự án trọng điểm quốc gia và cần phải đẩy nhanh tiến độ.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về tiến độ giải phóng mặt bằng; tiến độ thực hiện, các mốc thời gian chính thực hiện đầu tư, tiến độ hoàn thành Dự án; phân chia dự án thành phần…

Đại diện Bộ GTVT, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, UBND tỉnh Đồng Nai làm rõ một số vấn đề được các đại biểu quan tâm.

Thông tin từ Bộ KH&ĐT, tại phiên họp, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư (Bộ KH&ĐT), đại diện Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành trình bày báo cáo tóm tắt Kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và cho biết, hồ sơ đã đủ điều kiện để thẩm định.

Kết luận phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 là dự trọng điểm quốc gia và cần phải đẩy nhanh tiến độ.

Điều này góp phần đẩy nhanh sức cạnh tranh của nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập, tạo sự lan tỏa, tạo động lực phát triển nền kinh tế nhanh hơn, bền vững hơn trong thời gian tới.

Đối với vấn đề phân chia dự án thành phần, Bộ trưởng cho rằng cần phải luận cứ thêm tính hợp lý của việc phân chia Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 thành 4 dự án thành phần để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và tính đặc thù của Dự án.

Trên cơ sở phân chia các dự án thành phần xác định hình thức đầu tư, nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật.

Về xác định tổng mức đầu tư và nguồn vốn, cần rà soát khối lượng các hạng mục bảo đảm tương thích với các bản vẽ thiết kế theo ý kiến của Tư vấn thẩm tra và cập nhật điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án; bổ sung so sánh, đánh giá quy mô, tổng mức đầu tư Dự án với các dự án khác đã triển khai trên thế giới và khu vực bảo đảm hiệu quả…

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định.

Đồng thời giao Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành tiếp tục hoàn thiện Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Diệp Quỳnh/Kinh tế Chứng Khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/du-an-cang-hang-khong-quoc-te-long-thanh-giai-doan-1-can-phai-day-nhanh-tien-do-67854.html