QC 1
Thứ 7, ngày 13/08/2022 | Hotline: 0889.066.066

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Minh Quang được điều chỉnh chủ trương

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Minh Quang, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên có quy mô 150 ha.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Minh Quang.

Về tổng vốn đầu tư, UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan liên quan đề nghị nhà đầu tư xác định chính xác tổng vốn đầu tư, đảm bảo phù hợp với diện tích đất thực hiện dự án. 

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty Cổ phần VID Hưng Yên tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch & Đầu tư cùng các Bộ, ngành liên quan, xem xét việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án theo quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp với quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng. Hướng dẫn Công ty Cổ phần VID Hưng Yên thực hiện việc ký quỹ theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên và các cơ quan chức năng của tỉnh giám sát việc góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư, kể cả trong trường hợp doanh nghiệp chỉ thực hiện 1 Dự án này; thu hút đầu tư vào khu công nghiệp phải phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp với CTCP VID Hưng Yên giải quyết khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào KCN; nghiên cứu phương án xây dựng nhà ở và các công trình công cộng cho người lao động trong KCN…

Bộ Tài chính hướng dẫn Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên và các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư của dự án theo thẩm quyền.

Khu công nghiệp Minh Quang được thành lập theo Văn bản số 1159/TTg-CN ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung KCN Minh Quang vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam và Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 04/03/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ: 1/200 KCN Minh Quang, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Dự án do Tập đoàn đầu tư phát triển Việt Nam – VID Group làm chủ đầu tư. KCN Minh Quang có tổng diện tích quy hoạch: 153,7 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp cho thuê khoảng: 115 ha. Dự án đã được UBND tỉnh Hưng Yên cấp thuê đất đến năm 2058.

Theo Minh Anh/Thương Gia