QC 1
Thứ 6, ngày 30/10/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Dược phẩm Imexpharm (IMP) báo lợi nhuận tăng 21% trong quý III

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (HOSE – Mã chứng khoán: IMP) đã công bố báo cáo tài chính quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020.

Dược phẩm Imexpharm (IMP) báo lợi nhuận tăng 21% trong quý III. (Ảnh minh họa).

Theo đó, Imexpharm ghi nhận doanh thu thuần quý III đạt 290 tỷ đồng giảm 11% so với cùng kỳ năm 2019.

Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp này giảm 15% xuống 176 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 114 tỷ đồng, chỉ giảm 5% so với quí III/2019.

Biên lợi nhuận gộp trong quý đạt 39,3%, cải thiện nhẹ so với con số 36,7% của cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế trong quý III tăng 21%, đạt 51 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của IMP giảm nhẹ 4 tỷ đồng xuống 882 tỷ đồng, tương đương với mức giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phần lớn doanh thu của IMP đến từ mặt hàng sản xuất là 837 tỷ đồng, chiếm gần 95% doanh thu, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, nếu 9 tháng năm 2019 ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu 6 tỷ đồng thì qua 9 tháng năm 2020, doanh nghiệp này phải chi 19 tỷ đồng cho việc giảm trừ doanh thu.

Lợi nhuận khác giảm mạnh trong 9 tháng năm 2020 do thu nhượng bán, thanh lý tài sản đạt hơn 2 tỷ đồng, trong khi giai đoạn này năm ngoái, công ty ghi nhận con số 8 tỷ đồng cho việc thanh lý bán tài sản.

Sau 9 tháng đầu năm 2020, IMP ghi nhận lãi sau thuế tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 139 tỷ đồng.

Năm 2020, công ty lên kế hoạch doanh thu 1.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 260 tỷ đồng năm 2020. Như vậy qua 9 tháng, IMP mới hoàn thành được 50,4% kế hoạch doanh thu, 53% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của công ty là 2.072 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu, hàng tồn kho và chi phí xây dựng cơ bản dở dang chiếm hơn nửa. Tổng nợ đi vay tăng vọt lên 197,5 tỷ đồng.

Theo Hoàng Hà/ Kinh tế Chứng khoán

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/duoc-pham-imexpharm-imp-bao-loi-nhuan-tang-21-trong-quy-iii-79888.html