QC 1
Thứ 6, ngày 14/05/2021 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Gang thép Thái Nguyên vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 3 tháng

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO – Mã: TIS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021 ghi nhận khoản lợi nhuận cao nhất (theo quý) trong vòng 3 năm trở lại đây.

(Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của TISCO)

Trừ các chi phí phát sinh, quý I/2021 TISCO lãi trước thuế 57 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 44,3 tỷ đồng, hơn gấp 9 lần so với số lãi 4,7 tỷ đồng đạt được quý 1/2020.

Quý I, doanh thu thuần của Gang thép Thái Nguyên đạt 3.006 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý I/2021, tổng tài sản của Gang thép Thái Nguyên tăng nhẹ hơn 3% so với cuối năm 2020 lên 9.682 tỷ đồng. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền tăng gấp đôi, đạt hơn 271 tỷ đồng.

Tài sản dở dang dài hạn chiếm phần lớn trong tổng tài sản, đạt giá trị hơn 5.771 tỷ đồng, trong đó công trình cải tạo giai đoạn II tại thời điểm cuối quý I là hơn 5.738 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Gang thép Thái Nguyên tăng nhẹ 3,78% so với thời điểm cuối năm 2020 lên 7.733 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn và nợ vay dài hạn lần lượt giảm nhẹ ở mức 5,6% và 1,3% về 2.426 tỷ đồng và 1.963 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên của Gang thép Thái Nguyên thông qua, tổng doanh thu năm 2021 kỳ vọng đạt 12.989 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 48,89 tỷ đồng.

Như vậy kết thúc quý I Gang thép Thái Nguyên đã thực hiện được trên 23% kế hoạch doanh thu và đã hoàn thành vượt 16% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Theo Hoàng Hà/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/gang-thep-thai-nguyen-vuot-ke-hoach-loi-nhuan-ca-nam-chi-sau-3-thang-92112.html