QC 1
Thứ 2, ngày 05/06/2023 | Hotline: 0889.066.066

Gelex: Cổ đông lớn nhất mua ròng gần 3,9 triệu cổ phiếu, tăng sở hữu lên trên 16%

Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX đã nâng số lượng nắm giữ tại Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam – Gelex (HoSE: GEX) từ 65,13 triệu cổ phiếu lên 69 triệu cổ phiếu, tương ứng 16,26% vốn.

Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Gelex lên 16,26% vốn điều lệ.

Theo đó, Đầu tư GEX đã mua vào 5 triệu cổ phiếu GEX trong khoảng thời gian từ 26/7 đến 1/8. Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian trên, Đầu tư GEX đã bán ra 1,15 triệu cổ phiếu GEX.

Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX cho biết mục đích của 2 giao dịch trên là cơ cấu lại tài khoản và tăng tỷ lệ sở hữu.

Cũng trong thời gian Đầu tư GEX mua ròng 3,9 triệu cổ phiếu GEX thì Công ty Cổ phần MHC bán ra 2,2 triệu cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn tại GEX. 

Hiện, cơ cấu cổ đông của GEX có 3 cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX nắm giữ 69 triệu cổ phiếu tương ứng 16,26% vốn; Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch và môi trường ECO & MORE nắm giữ 22,57 triệu cổ phiếu tương ứng 5,32%; MBCapital và MBGF và JAMBF nắm giữ 21,65 triệu cổ phiếu tương ứng 5,1% vốn.

Ngày 19/8 tới đây, Gelex sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20:3 (sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới).

Theo báo cáo tài chính quý II/2019 được công bố, Gelex ghi nhận 4.036 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 19,5% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực thiết bị điện đạt 3.345 tỷ đồng, chiếm 82% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu cung cấp dịch vụ logicstic, doanh thu từ sản xuất và kinh doanh năng lượng, doanh thu từ kinh doanh bất động sản. Trong đó tất cả các lĩnh vực đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý II tăng 84,7%, đạt trên 302 tỷ đồng.

Cho cả năm 2019, Gelex dự kiển tổng doanh thu hợp nhất đạt khoảng 16.700 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.380 tỷ đồng.

Theo Minh An/VietnamFinance