QC 1
Thứ 6, ngày 12/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Gilimex vượt kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex – Mã: GIL) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2021, ghi nhận lãi bán niên tăng 82% lên 186 tỷ đồng.

Gilimex vượt kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng. (Ảnh: Gilimex)

Cụ thể, quý II/2021 với doanh thu thuần tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.258 tỷ đồng. Gilimex cho biết doanh thu quý II tăng và có thay đổi cơ cấu mặt hàng xuất bán trong kỳ. Lợi nhuận gộp tăng 74% lên thành 247 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp tăng từ 16% lên 20%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 33% còn 14 tỷ đồng, chủ yếu do giảm lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện; các chi phí hoạt động đều tăng nhưng mức tăng thấp hơn lợi nhuận gộp đã giúp công ty thu về khoản lợi nhuận sau thuế 115 tỷ đồng, tăng đến 89% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Gilimex đạt 2.122 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 186 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 82% so với cùng kỳ.

Năm 2021, Gilimex đặt mục tiêu doanh thu 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã đạt khoảng 71% mục tiêu doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm khoảng 3%.

Tính đến thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của Gilimex tăng khoảng 15% so với đầu năm lên hơn 3.119 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 806 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm và chiếm 26% tổng tài sản.

Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 453 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm, trong đó toàn bộ là tiền gửi có kỳ hạn.

Tổng nợ phải trả của Gilimex đạt 1.680 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay là 856 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm, toàn bộ là nợ vay ngắn hạn.

Mới đây, Gilimex đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Doanh nghiệp này dự kiến phát hành 7,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 20 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 72 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch 22/7, cổ phiếu GIL tăng 6,35% lên 62.000 đồng/cổ phiếu.

Theo Phương Thảo/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/gilimex-vuot-ke-hoach-loi-nhuan-nam-sau-6-thang-98628.html