QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Hai cá nhân dự chi ít nhất 220 tỷ đồng mua hơn 16 triệu cổ phần EVN Finance

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance, UPCoM:EVF) do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu.

EVN Finance được thành lập năm 2008 với số vốn điều lệ ban đầu là 2.500 tỷ đồng và giữ nguyên cho đến nay.

Trước đó, EVN đã đăng ký đấu giá hơn 18,7 triệu cổ phiếu EVF, tương đương 7,5% vốn điều lệ với mức giá khởi điểm 13.480 đồng/cổ phiếu, cao gần gấp đôi thị giá (7.000 đồng/cổ phiếu). Phiên đấu giá sẽ được tổ chức lúc 8h30 phút ngày 23/08/2019.

Sau thời gian đăng ký thì chỉ có 2 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua 16,25 triệu cổ phần, không có tổ chức nào tham gia. Như vậy, các nhà đầu tư không đặt mua hết cổ phần EVN muốn bán. Tỷ lệ đăng ký mua đạt hơn 86%.

Ước tính theo giá khởi điểm, để mua 16,25 triệu cổ phần nói trên, 2 nhà đầu tư cá nhân sẽ phải chi ra ít nhất 220 tỷ đồng.

EVN Finance được thành lập năm 2008 với số vốn điều lệ ban đầu là 2.500 tỷ đồng và giữ nguyên cho đến nay.  Nhiệm vụ chính của công ty là quản trị vốn cho các dự án điện thuộc EVN và các đơn vị thành viên, đồng thời cung cấp các sản phảm dịch vụ tài chính chuyên nghiệp cho các đơn vị ngành điện và các đơn vị thuộc thành phần kinh tế khác.

Sản phẩm dịch vụ chủ yếu của EVN Finance là huy động vốn, mở tài khoản và dịch vụ ngân quỹ, hoạt động tín dụng.

Hiện tại EVN Finance quản lý và sử dụng 1 khu đất (sổ đỏ) có tổng diện tích 631 m2 tại TP Đà Nẵng.

Năm 2019, EVN Finance đặt kế hoạch 1.641 tỷ đồng doanh thu thuần và 280 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng hơn 10% so với con số đạt được năm 2018.

Theo Minh An/VietnamFinance