QC 1
Thứ 2, ngày 25/05/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Hòa Phát duyệt phương án Chủ tịch được dùng cổ phiếu làm tài sản để vay nợ

HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) đã thông qua phương án chi tiết việc trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ là 30% trong đó cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới.

Với hơn 2,12 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến, doanh nghiệp này sẽ phát hành hơn 637 triệu cổ phiếu mới, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 6.371 tỷ đồng. Qua đó, vốn củ Hoà Phát tăng lên 27.610 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 05 hoặc 06, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trong năm 2018, Hòa Phát ghi nhận doanh thu 56.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cao nhất trong lịch sử 8.600 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.

Sang năm 2019, doanh nghiệp đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu 24%, nhưng lợi nhuận lại giảm 22% còn 6.700 tỷ đồng, cổ tức dự kiến ở mức 20%.

Tính riêng quý I, doanh thu công ty đạt 15.180 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ và đạt 22% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.810 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ và đạt 27% kế hoạch năm 2019.

Trước đó, HĐQT HPG đã ra nghị quyết đồng ý thông qua giao dịch giữa thành viên HĐQT và công ty thành viên.Cụ thể, công ty thông qua việc Chủ tịch Trần Đình Long bảo đảm bằng cổ phiếu của ông cho CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất (công ty thành viên của HPG) vay 1.700 tỷ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Thành Công để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.Tài sản bảo đảm cho khoản vay trên là 100 triệu cổ phiếu HPG thuộc sở hữu của ông Trần Đình Long.Theo báo cáo mới nhất, Chủ tịch của Hòa Phát đang nắm giữ hơn 534 triệu cổ phiếu, chiếm 25,15% vốn công ty.

Theo Văn Thắng/Thời báo chứng khoán